Sa oled siin

Maksusoodustustest

2020

Maksustamisele kuuluvast tulust võib maha arvata:
 • kohustusliku kogumispensioni maksed ja töötuskindlustusmaksed – võetakse arvesse aasta kestel, v.a FIE kohustusliku kogumispensioni makse
 • vabatahtliku kogumispensioni maksed – rakendatakse 15%-list mahaarvamise piirangut, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot maksuvaba tulu aastas
 • välisriigi kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed
 • täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest (kui abikaasa aastatulu on väiksem kui 2160 eurot ning kui abikaasade kogu aastatulu ei ole suurem kui 50 400 eurot) on 2160 euro ja abikaasa aastatulu vahe
 • täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel – 1848 eurot teise lapse kohta ja 3048 eurot alates kolmandast lapsest. Täiendav maksuvaba tulu ei vähene, kui laps saab toitjakaotuspensioni või rahvapensioni toitja kaotuse korral.
 • endale eluaseme soetamiseks võetud eluasemelaenu intressid – 300 euro ulatuses
 • koolituskulud
 • kingitused, annetused

Eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi võib kokku tulust maha arvata kuni 1200 eurot. Mahaarvamised ei saa ületada 50% maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavat tulu.

2019

Maksustamisele kuuluvast tulust võib maha arvata:
 • kohustusliku kogumispensioni maksed ja töötuskindlustusmaksed – võetakse arvesse aasta kestel, v.a FIE kohustusliku kogumispensioni makse
 • vabatahtliku kogumispensioni maksed – rakendatakse 15%-list mahaarvamise piirangut, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot maksuvaba tulu aastas
 • välisriigi kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed
 • täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest, kui abikaasa aastatulu on väiksem kui 2160 eurot ning kui abikaasade kogu aastatulu ei ole suurem kui 50 400 eurot – on 2160 euro ja abikaasa aastatulu vahe
 • täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel – 1848 eurot (alates teisest lapsest)
 • endale eluaseme soetamiseks võetud eluasemelaenu intressid – 300 euro ulatuses
 • koolituskulud
 • kingitused, annetused

Eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi võib kokku tulust maha arvata kuni 1200 eurot. Mahaarvamised ei saa ületada 50% maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavat tulu.

2018

Maksustamisele kuuluvast tulust võib maha arvata:
 • kohustusliku kogumispensioni maksed ja töötuskindlustusmaksed – võetakse arvesse aasta kestel, v.a FIE kohustusliku kogumispensioni makse
 • vabatahtliku kogumispensioni maksed – rakendatakse 15%-list mahaarvamise piirangut, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot maksuvaba tulu aastas
 • välisriigi kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed
 • täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest, kui abikaasa maksustatav tulu on väiksem kui 2160 eurot ning kui abikaasade kogu maksustatav tulu ei ole suurem kui 50 400 eurot – on 2160 euro ja abikaasa maksustatava tulu vahe
 • täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel – 1848 eurot (alates teisest lapsest)
 • endale eluaseme soetamiseks võetud eluasemelaenu intressid – 300 euro ulatuses
 • koolituskulud
 • kingitused, annetused

Eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi võib kokku tulust maha arvata kuni 1200 eurot. Mahaarvamised ei saa ületada 50% maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavat tulu.

2017

Maksustamisele kuuluvast tulust võib maha arvata:

 • täiendava maksuvaba tulu pensioni korral → saadud pensioni summa ulatuses, kuid mitte rohkem kui 2832 eurot aastas

 • täiendava maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral → saadud hüvitise summa ulatuses, kuid mitte rohkem kui 768 eurot aastas

 • kohustusliku kogumispensioni maksed ja töötuskindlustusmaksed (võetakse arvesse aasta kestel, v.a FIE kohustusliku kogumispensioni makse)

 • vabatahtliku kogumispensioni maksed → rakendatakse 15%-list mahaarvamise piirangut, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot maksuvaba tulu aastas

 • täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest, kui abikaasa maksustatav tulu on väiksem kui 2160 eurot ning kui abikaasade kogu maksustatav tulu ei ole suurem kui 50 400 eurot → 2160 euro ja abikaasa maksustatava tulu vahe

 • välisriigi kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed

 • täiendava maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel → 2017. aastal 1848 eurot (alates teisest lapsest)

 • kingitused, annetused

 • endale eluaseme soetamiseks võetud eluasemelaenu intressid

 • koolituskulud

  Maksumaksja võib eluasemelaenu intresse oma tulust maha arvata 300 euro ulatuses. Eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi võib kokku tulust maha arvata kuni 1200 eurot. Mahaarvamised ei saa ületada 50% maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavat tulu.

2016

Maksustamisele kuuluvast tulust võib maha arvata:

 • maksuvaba tulu – 2016. aastal 2040 eurot
 • täiendava maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel – 2016. aastal 1848 eurot (alates teisest lapsest)
 • täiendava maksuvaba tulu pensioni korral – saadud pensioni summa ulatuses, kuid mitte rohkem kui 2700 eurot aastas
 • täiendava maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral – saadud hüvitise summa ulatuses, kuid mitte rohkem kui 768 eurot aastas
 • endale eluaseme soetamiseks võetud eluasemelaenu intressid
 • koolituskulud
 • kingitused, annetused
 • vabatahtliku kogumispensioni maksed – rakendatakse 15%-list mahaarvamise piirangut, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot
 • kohustusliku kogumispensioni maksed ja töötuskindlustusmaksed (võetakse arvesse aasta kestel, v.a FIE kohustusliku kogumispensioni makse)
 • välisriigi kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed

Maksumaksja võib eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi maha arvata kokku kuni 1200 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi tulust.

Madalapalgalise töötaja tagasimakset saab isik taotleda koos tuludeklaratsiooni esitamisega.

05.10.2020