Sa oled siin

Palgatulu

Palgatulu, mis maksustatakse tulumaksuga, on:

  • kõik töötajale või ametnikule makstavad rahalised tasud: palk, lisatasu, juurdemakse, puhkusetasu, töölepingu ülesütlemisel või teenistusest vabastamisel ettenähtud hüvitis, kohtu või töövaidluskomisjoni väljamõistetud hüvitis või viivis, haigushüvitis ning riigieelarvest hüvitatav puhkusetasu;
  • seoses tööõnnetuse või kutsehaigusega makstav hüvitis juhul, kui seda ei maksta kindlustushüvitisena;
  • Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse § 52 alusel tööandjalt teenuse tellinud isiku makstud tasu;
  • töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstud töö- või teenustasu;
  • kõik rahalised tasud, mida maksab juriidiline isik juhtimis- või kontrollorgani liikmele oma ametiülesannete täitmise eest (tulumaksuseaduse § 13).
     

Tulumaksu määr


Tulumaksu määr on 20%.


Palgatulu deklareerimine


Palgatulu deklareeritakse füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabelis 5.1 koos muude maksustatavate tuludega, millelt on tulumaks kinni peetud.

Andmed palgatulu kohta on tuludeklaratsioonil eeltäidetud. Teie kohustuseks on andmete õigsust kontrollida ning vajadusel parandada ja täiendada. Kui olete saadud tulu, mis eeltäidetud deklaratsioonil ei kajastu, tuleb ka see deklaratsioonile märkida.

Palgatulult arvestab makse (tulumaks, sotsiaalmaks, pensionikindlustusmakse ja töötuskindlustusmakse) tööandja, kes need ka deklareerib ja tasub.

Seda, kas teie tööandja on deklareerinud kogu teie palga, saate kontrollida e-MTA rubriigi „Registrid ja päringud“ jaotise „Minu päringud“ alajaotistes „Minu töötamised“ ja „Minu sissetulekud“.

15.10.2021