Sa oled siin

Natura 2000 erametsamaa toetuse deklareerimisest

SA Erametsakeskus ja PRIA maksavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel Natura 2000 erametsamaa toetust (edaspidi toetus), mis on maksustatav tulumaksuseaduse § 19 lõike 4 p 3 alusel. Toetuse väljamaksmisel tulumaksu kinni ei peeta. Seega tuleb toetuse saajal see kindlasti oma tuludeklaratsioonis deklareerida.

Mitteettevõtjast erametsaomaniku saadud toetus deklareeritakse füüsilise isiku tuluna (vormi A tabeli 6.2 rida 1.2).

Kui toetust saadakse ettevõtluses kasutatavale erametsamaale, siis FIE deklareerib saadud toetuse vormi E real 3.1.2.

2020. aastast alates on toetuse maksustamise reeglistik muutunud. Toetust maksustatakse raieõiguse ja metsamaterjali müügitulu maksustamise erikorra alusel ühtse tuluna. Nendest ühtsetest saadud tuludest (raieõiguse tulu, metsamaterjali tulu ja Natura 2000 erametsamaa toetus) saab maha arvata täiendava mahaarvamise kuni 5000 eurot. Enne täiendava mahaarvamise rakendamist võetakse tulust maha ka metsa majandamisega seotud kulud. Täiendava mahaarvamise arvestus toimub ainult tuludeklaratsiooni kaudu.

Selle ühtse maksustamise reeglistiku rakendamise vajadus tekkis sellest, et metsaomanikke koheldataks võrdselt. Natura 2000 erametsamaa toetusega hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu.

See tulumaksuseaduse muudatus jõustus 01.05.2020, aga rakendatakse tagasiulatuvalt 2020. aasta 1. jaanuarist.

PRIA jõudis enne muudatuse jõustumist juba osadele metsaomanikele toetuse välja maksta ja tulumaksu kinni pidada. Maksu- ja Tolliamet kohaldab seda muudatust ikka alates 2020. aasta algusest. Tulumaksu ümberarvestus tehakse 2020. a tuludeklaratsiooni kaudu. Seega kui aasta arvestuses on teie tulumaksukohustus väiksem kui aasta jooksul tasutud (kinni peetud) tulumaksu summa, saate tuludeklaratsiooni alusel enammakstud tulumaksu tagasi.
 

30.10.2020