Sa oled siin

Sünnitushüvitiselt, lapsendamishüvitiselt ja koondamishüvitiselt tulumaksu ümberarvestamine tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018

 

Alates 15. veebruarist 2020 teavitame e-kirjaga 2018. aasta oktoobris, novembris ja detsembris sünnitushüvitist saanud inimesi, kellel on meie andmetel õigus 2018. ja 2019. aasta tuludeklaratsioonide põhjal tulumaksu tagastusele. Hüvitise saanud inimesel on nii 2018. aasta tuludeklaratsioon muutmiseks kui ka 2019. aasta tuludeklaratsioon esitamiseks e-MTAs avatud alates 15. veebruarist 2020.

Õiguslik alus

Tagasiulatuvalt on õigus 2018. aasta ja 2019. aasta füüsilise isiku tuludeklaratsioone muuta ning taotleda tulumaksu ümberarvestamist ja tagastamist 2018. aastal neljandas kvartalis (oktoobris, novembris, detsembris):

 • ravikindlustuse seaduse alusel välja makstud sünnitushüvitiselt ja lapsendamishüvitiselt ning

 • töölepingu seaduse, avaliku teenistuse seaduse või töötuskindlustuse seaduse alusel koondamise tõttu väljamakstud ülesütlemise või teenistusest vabastamise hüvitiselt (edaspidi koondamishüvitiselt).

Kuna aasta lõpus (neljandas kvartalis) mitme kuu eest sünnitushüvitise ja lapsendamishüvitise ning koondamishüvitise saamine suurendas inimese kogu 2018. aasta maksustatavat tulu ja seega vähendas maksuvaba tulu, siis tulumaksuseaduse muudatuse tulemusena on inimesel õigus osa hüvitise summast ja sellelt kinnipeetud tulumaksust üle kanda järgmise aasta ehk 2019. aasta maksuarvestusse.

Näide

Kui inimene sai 2018. aasta detsembris koondamishüvitise kahe kuu eest, siis on tal õigus 2018. aasta tuludeklaratsiooni muuta ning ühe kuu koondamishüvitise summa ja sellelt kinnipeetud tulumaks üle kanda 2019. aasta tuludeklaratsiooni, et maksustatava tulu, maksuvaba tulu ja seega tulumaksukohustuse arvestus oleks kahe aasta (2018, 2019) lõikes õiglasem.

Inimesel on õigus, mitte kohustus, tuludeklaratsioonide muutmiseks, kui see toob inimesele kaasa soodsama maksuarvestuse.
Samas peab inimene arvestama, et 2018. aasta tuludeklaratsiooni muutmine toob kaasa muudatused ka 2019. aasta tuludeklaratsioonis.
Seega on oluline kohe algselt arvestada mõlema aasta tulumaksu arvestusega.

Kuidas deklareerida 2018. aasta IV kvartalis saadud...

sünnitushüvitist

2018. a IV kvartalis ravikindlustuse seaduse alusel välja makstud sünnitushüvitist ja sellelt kinnipeetud tulumaksu tuleb inimesel vähendada 2018. aasta tuludeklaratsiooni vormi A tabeli 5.1 I osas järgmiselt:

 • ¼ saadud sünnitushüvitise võrra, kui hüvitis maksti välja oktoobris;

 • ½ saadud sünnitushüvitise võrra, kui hüvitis maksti välja novembris;

 • ¾ saadud sünnitushüvitise võrra, kui hüvitis maksti välja detsembris.

Vähendatud summa võrra tuleb suurendada järgmise aasta tulu ja sellelt kinnipeetud tulumaksu ning see deklareerida 2019. aasta tuludeklaratsiooni vormi A tabeli 5.1 I osas.

koondamishüvitist

2018. a IV kvartalis tööandja ja Töötukassa välja makstud koondamishüvitist ja sellelt kinnipeetud tulumaksu tuleb inimesel vähendada 2018. aasta tuludeklaratsiooni vormi A tabeli 5.1 I osas järgmiselt:

 • ⅓ saadud koondamishüvitise võrra, kui koondamishüvitise väljamakse tehti novembris ja hüvitist saadi kolme kuu eest;

 • ⅔ saadud koondamishüvitise võrra, kui koondamishüvitise väljamakse tehti detsembris ja hüvitist saadi kolme kuu eest;

 • ½ saadud koondamishüvitise võrra, kui koondamishüvitise väljamakse tehti detsembris ja hüvitist saadi kahe kuu eest.

Kuna praktikas esineb ka olukordi, kus koondamishüvitise väljamakse on tehtud kuni kuue kuu eest (töölepingu erakorralisel ülesütlemisel / teenistusest vabastamisel etteteatamistähtaega järgimata lisandus hüvitis sõltuvalt töösuhte kestusest / teenistusstaažist kuni 90 kalendripäeva), siis on õigus koondamishüvitis üle kanda järgmiselt:

 • kuni ½ saadud koondamishüvitise võrra, kui koondamishüvitise väljamakse tehti oktoobris;
 • kuni ⅔ saadud koondamishüvitise võrra, kui koondamishüvitise väljamakse tehti novembris;
 • kuni ⅚ saadud koondamishüvitise võrra, kui koondamishüvitise väljamakse tehti detsembris.

Vähendatud summa võrra tuleb suurendada järgmise aasta tulu ja sellelt kinnipeetud tulumaksu ning see deklareerida 2019. aasta tuludeklaratsiooni vormi A tabeli 5.1 I osas.

lapsendamishüvitist

2018. aasta detsembris välja makstud lapsendamishüvitist ja sellelt kinnipeetud tulumaksu tuleb inimesel vähendada 2018. aasta tuludeklaratsiooni vormi A tabeli 5.1 I osas:

 • ½ saadud lapsendamishüvitise võrra.

Vähendatud summa võrra tuleb suurendada järgmise aasta tulu ja sellelt kinnipeetud tulumaksu ning see deklareerida 2019. aasta tuludeklaratsiooni vormi A tabeli 5.1 I osas.

 

2019. aasta füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on 30. aprill 2020 ja tulumaksu tasumise tähtaeg 1. oktoober 2020.

E-MTAs on eeltäidetud 2019. aasta tuludeklaratsioon nähtav alates 15. veebruarist 2020. Enne seda on võimalik 2019. aasta tulude andmeid ja maksuvaba tulu arvesse võtmist võimalik vaadata e-MTAs, valides seal „Registrid ja päringud" > „Minu päringud“ > „Minu sissetulekud".

2019. aasta oktoobris, novembris ja detsembris hüvitist saanud inimestel soovitame 2019. ja 2020. aasta tuludeklaratsioonide põhjal otsustada alates 15. veebruarist 2021, kas inimesel on kasulik muuta 2019. aasta tuludeklaratsiooni ning vähendada hüvitise summat ja sellelt kinnipeetud tulumaksu või mitte. Samas kui inimesele on 2020. aasta eeldatav tulu summa ja kohalduv maksuvaba tulu summa teada, siis võib juba 2019. aasta tuludeklaratsioonis hüvitise summat vähendada.
 

Abiinfo


Küsimuste korral:

 • helistage 880 0811 – eraklientide nõustamine

 • kirjutage eraklient@emta.ee või e-MTAs, valides seal „Suhtlus" > „Kirjavahetust"


Jaanuar 2019

 

17.03.2020