Sa oled siin

Üldinfo välisriigist saadud tulu maksustamisest

Kui isik viibib Eestist väljaspool kauem kui 183 päeval 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul, kuid tema elukoht Eestis säilib, tuleb kõik maailmas teenitud tulud Eestis deklareerida ja vajadusel tasuda juurdemääratud maksud. Tulumaksuga maksustamise mõttes on isiku elukoht või tegelik Eestis viibimine (seega isiklikud ja majanduslikud sidemed riigiga) tema kodakondsusest määravamad.

Eesti residendist füüsiline isik on Eesti elanik või isik, kes on viibinud Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval.

Kui arvate, et Teie residentsus on muutunud, palume täita vorm R (279.03 KB, PDF) ja esitada Maksu- ja Tolliametile.

Et erinevates riikides teenitud tulusid ei maksustataks topelt, lähtutakse maksustamisel riigisiseselt kehtestatud topeltmaksustamise vältimise sätetest ning riikidevahelistest topeltmaksustamise vältimise lepingutest.

Välisriigi tulult juba välisriigis tasutud tulumaks võetakse Eestis tulumaksu arvutamisel arvesse. Kui välisriigis tasutud tulumaks on väiksem Eesti tulumaksuseaduse alusel tuludeklaratsioonis arvutatud tulumaksust, tuleb Eestis välisriigi tulult juurde maksta vahe, mille võrra välisriigi tulumaks on Eestis arvutatud tulumaksust väiksem.

Välisriigis tasutud või kinnipeetud tulumaksu saab deklareerida ja Eestis samalt tulult tulumaksu tasumisel arvesse võtta vaid tulumaksu tasumist tõendava dokumendi alusel.

Kui välisriigis saadud tulult on välisriigis tasutud sotsiaalkindlustuse (pensioni-, ravi-, emadus-, töötus-, tööõnnetus- või kutsehaiguskindlustuse) maks või makse, mille tasumine oli kohustuslik välisriigi seaduse või välislepingu alusel, võib eelnimetatud maksu või makse Eestis maksustamisele kuuluvast välisriigi tulust maha arvata (deklareeritakse välismaal saadud tulu vormi tabelis 9.3).

Eestis tulumaksust vabastatud tulult välisriigis tasutud sotsiaalkindlustuse maksu või makseid maha ei arvata.

30.12.2020