Sa oled siin

Välismaa tulude deklareerimisest

 • Välisriigi tulud deklareeritakse tuludeklaratsiooni lisalehel „Välismaal saadud tulu”.

 • Juhul, kui tulude deklareerimise perioodil viibitakse välisriigis, saab tuludeklaratsiooni esitada internetis e-MTA kaudu.

 • Andmed välisriigis saadud tulu ja Euroopa Majanduspiirkonna teises lepinguriigis tasutud kulude (maksusoodustuste) kohta, mida saab tulust maha arvata, ei ole eeltäidetud.
 • Välisriigis saadud Eestis maksustatav tulu deklareeritakse välismaal saadud tulu vormi tabelites 8.1 kuni 8.7.
 • Kuigi välisriigist saadud maksustatud töötasult ning dividendilt Eestis tulumaksu enam tasuma ei pea, tuleb need siiski deklareerida tuludeklaratsiooni välismaal saadud tulu vormi tabelis 8.8. Deklareerida tuleb ka tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata. See mõjutab Eestis maksuvaba tulu arvutamist.
 • Kui välisriigi tulult on välisriigis tasutud sotsiaalkindlustuse (pensioni-, ravi-, emadus-, töötus-, tööõnnetus- või kutsehaiguskindlustuse) maks või makse, mille tasumine oli kohustuslik välisriigi seaduse või välislepingu alusel, võib eelnimetatud maksu või makse Eestis maksustamisele kuuluvast välisriigi tulust maha arvata (deklareeritakse välismaal saadud tulu vormi tabelis 9.3).
 • Välisriigist saadud tulu deklareeritakse saadud valuutas (välja arvatud tabel 8.2 kasu või kahju kohta väärtpaberite võõrandamisest, mis täidetakse eurodes). Kuna välisvaluutas saadud tulu arvutatakse ümber eurodesse tulu saamise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga kursi alusel, siis on välisriigi tulude tabelisse lisatud lahtrid kuupäevade märkimiseks.

 • Kui Euroopa Majanduspiirkonna muu lepinguriigi residendist füüsiline isik on saanud Eestist maksustatavat tulu, võib ta Eestis maksusoodustusi (sh maksuvaba tulu) arvesse võtta. 
  Selleks tuleb tal esitada residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon.

 • Juhul, kui mitteresident, kellel on residendi tuludeklaratsiooni esitamise õigus, sai lisaks Eestile tulu ka väljaspool, siis seda tulu Eestis ei maksustata, kuid andmed tuleb deklareerida välismaal saadud tulu vormi tabelis 8.9. See mõjutab Eestis maksuvaba tulu arvutamist.

07.08.2020