Sa oled siin

Maksu- ja Tolliameti info seoses eriolukorraga


Sellel lehel leiate teavet eriolukorra mõju kohta maksu- ja tolliteemadele ning Maksu- ja Tolliameti (MTA) klienditeenindusele. Täiendame infot jooksvalt.

Oleme koondanud korduma kippuvad küsimused ettevõtetele ja ettevõtjatele, kellel on probleeme näiteks maksude õigeaegse esitamise ja maksmisega.

Ajutised muudatused tollivormistustes leiate lehelt „Juhised kaubavahetusega tegelevatele ettevõtetele COVID-19 olukorra ajal".
 

Meie klienditeenindus

(Info muudetud 06.10.2020)

Teenindusbürood üle Eesti on avatud, välja arvatud Paide teenindusbüroo (suletud kuni 27. novembrini). Klientide ja teenindajate tervise huvides kehtib teenindussaalides 2+2 reegel. Ajavahemikus kell 12–12.30 on teenindusbürood suletud pindade desinfitseerimiseks.

Alates 18. maist maist teenindavad järgmised tollipunktid kliente alltoodud kellaaegadel, kuid klientidel teenindussaalidesse siseneda ei lubata.

 • Paldiski piiripunktis teenindatakse kliente esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kl 8.30–16.30. Tollivormistusi palume teha elektroonilistes kanalites. Kui kohapealset klienditeenindust ei toimu ja elektroonilisi kanaleid ei ole võimalik kasutada, siis pöörduge palun Muuga tollipunkti aadressil Veose 4, Maardu või  Põhjaranna tee 21 / Maardu tee 65, Maardu või transiidi lõpetamise soovi korral pöörduge ettevõtete poole, kellele toll on väljastanud volitatud saaja õigused.
 • Lennujaama tollipunktis (Kesk-Sõjamäe 10a, Tallinn) teenindatakse kliente E–R kl 8.30–16.15, puhkepäevadel on tollipunkt suletud, kuid kl 9.15–16.45 teenindavad tollipunkti ametnikud e-posti ja telefoni teel. Eraklientidel palume kasutada elektroonilist deklareerimist või tolliagentuuri teenust (vt deklareerimise juhiseid). Äriklientidel palume teha tollivormistusi elektroonilistes kanalites.
 • Muuga tollipunkti lahtiolekuaegasid on ajutiselt muudetud:
  vabatsooni piir (Põhjaranna tee 21 / Maardu tee 65, Maardu) on avatud E–P ööpäevaringselt;
  tollipunkt (Veose 4, Maardu) on alates 1. juunist avatud E–R kl 8.30–19.30;
  laevaliikluskeskus töötab E–P ööpäevaringselt ning selle ametnikud teenindavad e-lahenduste kaudu ja telefoni teel.
  Tollivormistusi palume teha elektroonilistes kanalites.
 • Sillamäe vabatsooni piir töötab E–P ööpäevaringselt ja Sillamäe tollipunkt on avatud E–P kl 8.00–20.00. Tollivormistusi palume teha elektroonilistes kanalites.

Vt teenindusbüroode ja tollipunktide lahtiolekuinfot.

Klienditoe infotelefonid ja e-posti aadressid

Küsimusi saab esitada ka iseteeninduskeskkonna e-MTA kaudu: menüüpunktis „Suhtlus“ või jaluses lingilt „Saadan kirja“.

Lisainfo

KKK ettevõtetele

Riigi ja MTA abi

Kuidas riik ja MTA aitavad raskustesse sattunud ettevõtjaid?

Ettevõtjate rahalise seisu leevendamiseks peatame eriolukorra ajaks ettevõtete maksuvõlalt intressi arvestamise, intressivabastus kehtib tagasiulatuvalt 1. märtsist kuni eriolukorra lõppemiseni. Pärast eriolukorra lõppemist on intressimäär kuni 2021. aasta 31. detsembrini 0,03 protsenti päevas. Eriolukorra tõttu võib maksuhaldur 2020. aasta 1. maist kuni 2021. aasta 31. detsembrini vähendada maksuvõla tasumise ajatamisel intressimäära kuni 100 protsenti ajatamise otsuse vastuvõtmise päevast arvates.

Maksude tasumine ja deklaratsioonide esitamine

Kas ma võin lihtsalt maksud maksmata jätta?

Ei või. Maksuvõlalt intressi arvestamise peatamine ei tähenda üleüldist maksuvabastust. Mõistame, et see on raske aeg kõigile. Riigi toimimise tagamiseks on aga oluline, et kõik, kellel vähegi võimalik, makse siiski tasuksid. Praeguses olukorras on see olulisem kui kunagi varem.

Kas pean jätkuvalt esitama deklaratsioone?

Jah. Kõik deklaratsioonid tuleb korrektselt ja õigeaegselt esitada. See on vajalik selleks, et riik oskaks hinnata ettevõtete tegelikku olukorda ja teha ettevõtete aitamiseks õigeid otsuseid.

Aktsiis

Kas ja kuidas muutuvad aktsiisimäärad?

Eriolukorra kehtestamisega kaasnevate tagajärgede leevendamiseks vähendatakse ajutiselt teatud kütuste ja elektrienergia aktsiisimäärasid.

Aktsiisimäärade ajutine vähendamine algab 01.05.2020 ning see lõppeb 30.04.2022.

Täpsem info on avaldatud kütuse- ja elektriaktsiisi rubriigis infomaterjalis „Aktsiisimäärade ajutine vähendamine".

Töötukassa makstava töötasu hüvitise maksustamine

Kuidas on maksustatud Töötukassa makstav töötasu hüvitis?

See on maksustatud nagu palk ning maksud sellelt deklareerib ja tasub Eesti Töötukassa.

Täpsem info Töötukassa veebilehel „Töötasu hüvitis".

Kuidas saan MTA-lt Töötukassa jaoks esitatava tõendi käibe kohta?

Hüvitise taotlemisel saate käibe languse tõendamiseks ise e-MTAs vajaliku infoga maksuandmete tõendi koostada. Tõendi koostamiseks logige sisse e-MTAsse ja valige „Registrid ja päringud" – „Minu päringud" – „Tõendite koostamine". Tõendite lehel vajutage nupule „Uus tõend", valige hüpikaknast „Maksuandmete tõend", märkige valik „Käibedeklaratsiooni andmed“ ja seejärel „Koosta tõend“.

Tõendi salvestamisel või saatmisel valige formaadiks Digidoc, et lisada tõendile Maksu- ja Tolliameti digitempel. Digitempel kinnitab, et tõendi on väljastanud Maksu- ja Tolliamet.

Lähem info maksuandmete tõendi koostamise kohta.

Töötamise registrisse (TÖR) kantavad andmed

Kas tööandja peab kandma töötamise registrisse (TÖR) seoses eriolukorraga töökoormuse vähenemise?

Kooskõlastatult Töötukassa ja Tööinspektsiooniga on MTA seisukohal, et eriolukorrast tulenevat töökoormuse muutmist töölepingu seaduse (TLS) § 37 alusel TÖRi kandma ei pea.

Kuna TLS § 37 on ajutine meede ning töökoormus selle paragrahvi rakendamise perioodil võib olulisel määral kõikuda, siis sellel ajal TÖRi kannete muudatuste tegemine on ebamõistlikult koormav ning ei kanna kogumiseesmärki. Tegemist ei ole püsiva töölepingu tingimuste, sh koormuse muutmisega.

Kui aga tööandja ja töötaja on kokku leppinud, et töötaja töötab edaspidi osalise töökoormusega, siis on see püsiv töölepingu muutmine, mis tuleb ka TÖRi kanda.

Kas tööandja peab kandma TÖRi seoses eriolukorraga palgata puhkuse? Samas kui Töötukassa maksab töötajale töötasu hüvitist ja tööandja maksab töötasu vähemalt 150 eurot, kas TÖRi peab kandma palgata puhkuse?

Tasustamata puhkuse kokkulepe on poolte kokkulepe TLS § 12 alusel ning sel perioodil tööandja töötajale töötasu või muid väljamakseid ei tee. Tasustamata puhkuse ajaks töösuhe peatub ning see peab kajastuma TÖRis.

TÖRi tuleb kanda töökoormuse muutmine, kui see toimub TLS § 12 alusel poolte kokkuleppel ning tasustamata puhkuse periood, sest sel ajal on töösuhe peatunud ehk töösuhte pooled on kokku leppinud, et ajutiselt töölepingu tingimusi ei täideta. Poolte kokkuleppel tasustamata puhkus tuleb kanda TÖRi juhul, kui see kestab üle ühe kalendrikuu.

Kui tööandja töötajale siiski osaliselt väljamakseid teeb, siis ei ole tegemist tasustamata puhkuse kokkuleppega, vaid töölepingu tingimuste ajutise muutmisega muul põhjusel. Kui tööandja ei võimalda töötajatele töötamist, kuid maksab keskmist töötasu TLS § 35 alusel, siis seda TÖRi kandma ei pea.

Samuti kui töötajale maksab Töötukassa töötasu hüvitist ja tööandja maksab töötasu vähemalt 150 eurot, siis ei ole tegemist palgata puhkusega TLS § 12 mõistes ja seda TÖRi kandma ei pea.

Kuidas saab palgata puhkusel viibiv töötaja Sotsiaalkindlustusametist erivajadusega lapse vanema toetust?

Kui palgata puhkusel olev töötaja soovib saada Sotsiaalkindlustusametilt erivajadusega lapse vanema toetust, tuleb TÖRi märkida ka lühem palgata puhkus.
Toetuse saamise eelduseks on tasustamata puhkusel viibimine või võlaõigusliku lepingu täitmise peatumine, mis tähendab, et töötaja ja tööandja peavad puhkusele jäämises või lepingu pooled teenuse osutamise peatumises kokkuleppele jõudma ning see tuleb töö- või käsundiandjal fikseerida töötamise registris.
Nii töölepingu kui võlaõigusliku lepingu puhul tuleb peatumise põhjuseks märkida „Tasustamata puhkus“.
Kuna võlaõigusliku lepingu peatamise registreerimine on lubatud erandina vaid erivajadusega lapse vanema toetuse saamiseks, tuleb sellekohane märge teha märkuste lahtrisse.
Erivajadusega lapse vanema toetuse kohta saab rohkem lugeda siit.

Kuidas võtta töötamise registrist tõendit töötamise asukoha kohta?

Tõendi töötaja töötamise asukoha (töökoha aadress) andmete kohta saab võtta töötamise registrist, avades töötamise kande detailvaate ja kasutades printimiseks brauseri printimise võimalust. Kui on vaja kõikide või osade töötamise kannete kohta välja võtta töötamise asukohta, siis on võimalik eksportida fail (töötamiste otsingu lehel link „Laadin alla") töötamise kannetega ja kustutada mittevajalikud veerud või read. 

Raskused maksude tasumisega

Mida teha, kui mul on eriolukorra/kriisi tõttu raskusi maksude tasumisega?

Eriolukorra ajal (1. märtsist kuni 17. maini (k.a) 2020) MTA maksuvõlalt intressi ei arvestanud ega asunud eriolukorra ajal tekkinud võlga tavapärases kiires tempos sisse nõudma (nt ei teinud koheselt pangakontode areste). Kõik deklaratsioonid tuleb siiski korrektselt ja õigeaegselt esitada, et riik oskaks hinnata ettevõtete tegelikku olukorda ja teha ettevõtete aitamiseks õigeid otsuseid.

Tuletame meelde, et pärast eriolukorra lõppu jätkub taas intressiarvestus. Intressimäär on 0,03% päevas kuni 2021. aasta 31. detsembrini.

Alates 25. maist 2020 asume taas maksuvõlgasid avalikult kuvama ja teostama sissenõudmise toiminguid. Sellest tulenevalt kutsume ettevõtteid aegsasti võlga tasuma või ajutiste makseraskuste korral ajatamise taotlusi esitama. Taotlused soovitame esitada e-MTA keskkonnas (täpsemad juhised leiate maksuvõla ajatamise lehelt).

Võla ajatamine, maksegraafiku muutmine, intresside arvestamise peatamine

Kas selleks, et minu maksuvõlalt 1. märtsist kuni eriolukorra lõpuni intressi ei arvestataks, pean võla ajatama?

Ei pea. Kui aga raskused on pikemaajalised ja on soov, et ka pärast eriolukorra lõppu rakendataks madalamat intressi või jätkuvat intressivabastust, soovitame esitada taotluse maksuvõla ajatamiseks.

Praegu on otsus, et intresside arvestamise peatamine kestab eriolukorra lõpuni. Mis saab pärast seda?

Pärast eriolukorra lõppemist on intressimäär kuni 2021. aasta 31. detsembrini 0,03 protsenti päevas. Eriolukorra tõttu võib maksuhaldur 2020. aasta 1. maist kuni 2021. aasta 31. detsembrini vähendada maksuvõla tasumise ajatamisel intressimäära kuni 100 protsenti ajatamise otsuse vastuvõtmise päevast arvates.

Kellele võimaldatakse 100% intressimäära soodustust maksuvõla ajatamisel?

Tavapärasest suurema intressimäära soodustuse andmise eesmärk on eelkõige toetada isikuid, kelle makseraskused on tekkinud eriolukorra tõttu.

 • Isikutele, kellel enne 01.03.2020 puudus maksuvõlg või võlg oli korrektselt ajatatud ilma mahajäämuseta, võimaldame üldjuhul intressimäära soodustust 100%.
 • Kõik taotlused, mis vastavad lihtsustatud korras ajatamise tingimustele, saavad samuti automaatselt intressimäära soodustuse 100%. Lihtsustatud korras ajatamise tingimustega saate tutvuda ajatamise lehe punktis „Kui kiiresti ja kuidas ajatamise otsuse kätte saan?".
 • Isikud, kelle maksekäitumine ei olnud enne 01.03.2020 korrektne, ei saa 50%-st suuremat intressimäära soodustust.

 • Intressimäära soodustust ei võimaldata isikutele, kellele erandjuhul võimaldatakse ajatamist, kuigi nad ei ole suutnud korduvalt graafikuid lõpuni tasuda.

 • Tollideklarandid, kes deklareerivad maksukohustusi paljude teiste isikute eest, saavad ajatamise võimaluse ühe kliendi tasumata maksude osas, kus intressimäära soodustus on 100%.

Kas ma saan hajutada maksegraafiku igakuiste osamaksete tasumise koormust?

E-MTA keskkonnas on võimalik taotleda ka ebaregulaarsete osamaksetega graafikut. Arvestada tuleb, et ühe osamakse suurus ei või olla väiksem kui 5 eurot ja viimane osamakse ei või olla suurem kui 50% kogu graafikusse kaastatud võlast.

Kui olete korrektselt graafiku osamakseid ja jooksvaid kohustusi täitnud, siis on võimalus esitada viimase osamakse tasumiseks uus maksuvõla ajatamise taotlus.

Kas saan varem kokku lepitud maksegraafikut muuta?

Sellisel juhul tuleb maksuhalduri poole pöörduda ning koos ettevõtte võimalused üle vaadata.

Kui mul oli juba enne eriolukorda tekkinud maksekohustusi, siis kas need võib praeguses olukorras täitmata jätta?

Isikutele, kellel olid juba varem makseraskused ning toimus võla sissenõudmine, jäävad sundtäitmised jõusse (nt pangakontode arestimine, täitemenetlus).

Võlainfo

Kust saab näha äripartneri kohta võlainfot? Miks oli eriolukorra ajal avaliku võlainfo kuvamine kinni pandud?

Sulgesime eriolukorra ajal ajutiselt avaliku võlapäringu, kuna võlainfo ei näidanud eriolukorra ajal ettevõttest tavapärast ja adekvaatset majanduspilti. Isikud, kes on alati korrektsed maksukohustuslased olnud, võisid sel hetkel olla ajutistes raskustes, samuti ei oleks maksuvõla ajatamise info suure koormuse tõttu piisavalt kiiresti avalikku võlapäringusse jõudnud.

Võlapäringu ajutise sulgemise eesmärk ei olnud keerulisel ajal infot varjata, vaid vältida ettevõtete ebavõrdsesse olukorda panemist. Eriolukorra ajal ei saanud ettevõtte kohta võlainfot näha.

Maksukohustuslasel endal on/oli võimalik moodustada e-MTAs digitempliga tõend võlgade puudumise kohta ja esitada see vajadusel äripartnerile/krediidiasutusele (lähemalt e-MTAs tõendi koostamisest). Samuti on/oli kõigil teistel võimalik enda äripartnerilt sellise tõendi esitamist paluda.

Enne 01.03.2020 tekkinud maksuvõlgade osas kuvasime maksuvõlglaste nimekirja iga nädala alguse seisuga lehel „Maksuvõlglaste nimekiri“ kuni 18. maini 2020, kuid alates 1. juunist 2020 hakkame kodulehel maksuvõlglaste nimekirja taas kuvama enne eriolukorda kehtinud kriteeriumite alusel kord kuus.

Alates 25. maist 2020 asusime taas maksuvõlgasid avalikult kuvama. Avalik võlapäring
 

Maksuvõlgade kontroll riigihangetel

Kas eriolukorras pidi riigihangetel maksuvõlga kontrollima?

Jah, pidi kontrollima. MTA tõesti lõpetas eriolukorra ajal ajutiselt maksuvõla avaliku kuvamise, kuid riigihangete reeglid kehtisid ja riigihangete registri kaudu saab/sai riigihanke korraldaja endiselt kontrollida maksuvõla puudumist.

Kui hanget ei korraldatud läbi riigihangete registri (nt hanke maksumus jäi alla lihthanke piirmäära), kuid hankes oli nõutud, et pakkujal ei tohi olla maksuvõlga, siis oli maksukohustuslasel endal võimalik moodustada e-MTAs digitempliga tõend võlgade puudumise kohta ja esitada see hanke korraldajale (lähemalt e-MTAs tõendi koostamisest). Samuti oli hanke korraldajal võimalik pöörduda MTA poole tõendi saamiseks (lähemalt tõendi taotlemisest).

Kas eriolukorras pidi pakkujal maksuvõlg olema tasutud või ajatatud?

Jah, pidi. Eriolukorra ajaks (1. märtsist kuni 17. maini 2020 (k.a)) oli peatatud maksuvõlalt intresside arvestamine, kuid riigihangetel osaleda soovivatel ettevõtjatel tuli tekkinud maksukohustused tasuda või ajatada.

Ajatamiseks peab ettevõtja pöörduma MTA poole. Kui ettevõtja andis eriolukorra ajal meile ajatamist taotledes teada, et soovib osaleda riigihankel, tegelesime selliste taotlustega esmajärjekorras.

Mida saab hankija teha, kui pakkujal on maksuvõlg?

Kui ilmneb, et pakkujal on maksuvõlg, siis tuleb anda ettevõtjale võimalus maksuvõlg kas tasuda või ajatada hankija määratud tähtaja jooksul. Hankija ei või sealjuures määrata lühemat tähtaega kui kolm tööpäeva, mõjuvatel põhjustel võib hankija pakkujale või taotlejale antud tähtaega pikendada. Kui pakkuja või taotleja on hankija antud tähtpäevaks maksuvõla tasunud või ajatanud, ei kõrvalda hankija pakkujat või taotlejat hankemenetlusest.

Kui ettevõtjal, kellega soovitakse hankeleping sõlmida, esineb hankijale mõni kohustuslik kõrvaldamise alus (nt maksuvõlg), on võimalik olukorras, kus hankelepingu sõlmimine on hädavajalik ülekaalukast avalikust huvist tuleneval põhjusel (nt praeguses eriolukorras võiks selleks olla isikukaitsevahendite soetamine) ja pakkuja või taotleja kõrvaldamisel jääks hankeleping sõlmimata (nt kui kõikidel hankes osalevatel ettevõtjatel esineb mõni kohustuslik kõrvaldamise alus), siiski lubatud jätta ettevõtja kõrvaldamata ja temaga hankeleping sõlmida.

Mida saab hankija teha, kui pakkuja soovib kaasata alltöövõtjat, kellel on maksuvõlg?

Ehitustööde hangetel nõuab hankija pakkujalt sellise alltöövõtja asendamist, kellel on maksuvõlg või muu kõrvaldamise alus. Juhime tähelepanu, et pakkuja on oma pakkumuses kinnitanud, et ei kaasa hankelepingu täitmisesse sellist alltöövõtjat, keda tuleks asendada.

Rahandusministeerium on leidnud, et kuigi konkreetset sätet riigihangete seaduses selle kohta ei ole, tuleks ka alltöövõtjate kõrvaldamise aluste puhul kohaldada samasugust regulatsiooni nagu pakkujategi puhul, st muuhulgas tuleks anda alltöövõtjale võimalus võlgnevus tasuda või ajatada. Vastasel korral kohtleks hankijad alltöövõtjaid rangemalt kui pakkujaid, mis ei ole seaduse eesmärk.

Seega on hankijal kaks võimalust:

 1. nõuda alltöövõtja asendamist, nagu riigihangete seadus ette näeb, või
 2. anda alltöövõtjale võimalus maksuvõlg tasuda või ajatada. Määratud tähtaeg ei või siin olla lühem kui kolm tööpäeva. Kui alltöövõtja määratud tähtajaks võlga ei tasu või ei ajata, tuleb nõuda alltöövõtja asendamist.

Mõlemad käitumisviisid on õiged.

Rahandusministeeriumi selgitusi riigihangete kohta eriolukorras saate lugeda lehelt „Riigihangete poliitika".

Käibemaksu tagastused

Kas käibemaksu tagastused jätkuvad praegusel kujul ja tähtaegadega?

Maksu- ja Tolliamet täidab ettevõtete poolt esitatud põhjendatud tagastusnõuded kiirelt ja operatiivselt. Mõnepäevased viibimised saavad esineda vaid sel juhul, kus ettevõtjaga on vaja täiendavalt suhelda, et maksuasjad korda saaks.

Kauba impordi käibemaksu KMD-l deklareerimise load

Kas MTA peatab ettevõtte kauba impordi käibemaksu KMD-l deklareerimise load, kui ettevõttel on tekkinud maksuvõlg?

Seoses eriolukorraga ei peata me hetkel kauba impordi käibemaksu KMD-l deklareerimise lube juhul, kui isikul on tekkinud alates märtsist seoses keerulise majandusliku olukorraga maksuvõlg.

Impordi käibemaksu KMD-l deklareerimise lubade väljastamisel oleme paindlikumad ja seni korrektse maksukäitumisega ettevõtetele tuleme vastu ka eriolukorrast tingitud maksuvõla puhul.

Muudatused käibemaksuseaduses alates 01.05.2020

Miks ja mis muudatused tehakse  alates 1. maist käibemaksuseaduses?

Käibemaksuseaduse muudatused laiendavad trükiväljaannetele kohalduvat vähendatud käibemaksumäära (9%) ka muudele füüsilistel kandjatel olevatele väljaannetele ja elektroonilistele väljaannetele. Sellega võrdsustatakse trükiväljaannete ja muudel füüsilistel kandjatel olevate väljaannete ja elektrooniliste väljaannete maksukäsitlus.

Käibemaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

 1. paragrahvi 15 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
  „1) raamat ja õppekirjandus, nii füüsilisel kandjal kui ka elektrooniline, välja arvatud käesoleva seaduse § 16 lõike 1 punktis 6 nimetatud õppevahend;“;
 2. paragrahvi 15 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
  „3) ajakirjandusväljaanne, nii füüsilisel kandjal kui ka elektrooniline, välja arvatud peamiselt reklaami või erakuulutusi avaldav või peamiselt erootilise või pornograafilise sisuga või video- või muusikasisuga väljaanne;“.

Elektroonilise raamatu all mõeldakse muudel füüsilistel andmekandjatel olevaid raamatuid, mis ei ole paberil trükitud ning ka elektrooniliselt edastatavaid raamatuid. Elektrooniline raamat on võõrandatav eelkõige CD-plaadil, mälupulgal või muul andmekandjal salvestatuna  ja mis sisaldab sama tekstilist infot, kui trükitav või elektrooniline raamat. Muul füüsilisel kandjal olevale väljaandele või elektroonilisele väljaandele kohaldub vähendatud käibemaksumäär, kui see väljaanne on trükitava väljaande analoog ning ei erine trükitavast väljaandest muul moel kui mõne elemendi poolest, mis on omased sellele formaadile, näiteks otsingumootori ja järjehoidmise kasutusvõimalus. Kui elektrooniline väljaanne, näiteks CD-plaadil või USB mäluseadel, sisaldab funktsioone, mida ei ole väljaande trükiversioonis või mida võib pidada täiendavateks elementideks, siis kohaldub 20% käibemaksu standardmäär. Muudatuse eesmärk ei ole anda e-väljaannetele eelist paberväljaannete ees, vaid ühetaoliselt maksustada väljaandeid, mis erinevad üksnes selle avaldamise vormi poolest.

Vähendatud maksumäära rakendatakse ka elektroonilise õppekirjanduse müügile, kui õppematerjal vastab elektroonilise väljaande üldpõhimõtetele. Õppekirjandus on eelkõige õpikute ja ülesannete kogu.  Digitaalne õppekirjandus on võimalusel kasutatav erinevate operatsioonisüsteemidega digiseadmetes ning mõistlikus ulatuses kohandatav vaegnägijate ja vaegkuuljate jaoks (HTM määrus 24.03.2016 nr 13). Digitaalse õppekirjanduse vähendatud maksumäär ei sõltu sellest, kas konkreetne materjal on olemas ka paberkandjal või mitte.

Käibemaksuseaduse muudatuste kohaselt rakendatakse 9% maksumäära nii paberil olevale kui ka elektrooniliselt kättesaadavatele päeva- ja nädalalehtedele. Elektrooniliselt kättesaadavad päeva- ja nädalalehed on eelkõige paberil olevate väljaannete veebiversioonid. 9% maksumäära rakendatakse ka sellistele tasu eest saadud teenustele, millega antakse õigus lugeda või kuulata veebiväjaandeid nende tellimisperioodil.

20% maksumääraga maksustatakse peamiselt reklaami või erakuulutusi avaldavate või peamiselt erootilise, pornograafilise või video- või muusikasisuga väljaannete veebiversioonid. Samuti arvutiprogrammid ja -mängud on endiselt maksustatavad 20% maksumääraga.

Isikukaitsevahendite ja muude meditsiiniliste vahendite maksuvaba ühendusesisene soetamine ja 0% käibemaksuga maksustatud siseriiklik käive

Millised on muudatused isikukaitsevahendite ja muude meditsiiniliste vahendite importimisel, ühendusesisesel soetamisel ja siseriiklikul võõrandamisel?

Euroopa Komisjoni 3. aprilli 2020. a otsuse alusel kohaldatakse ajavahemikus 30. jaanuarist kuni 31. juulini 2020 tolli- ja käibemaksuvabastust COVID-19 viiruse ennetamiseks ja peatamiseks kasutatavate isikukaitsevahendite ja muude meditsiiniliste vahendite importimisel. Rahandusministeeriumi poolt on koostatud nimetatud kaupade importimisel ja ühendusesisesel soetamisel käibemaksuvabastuse ning samade vahendite siseriiklikul võõrandamisel 0% käibemaksumäära rakendamise juhend (618.78 KB, PDF)​. Järgnevalt kõige olulisemad põhimõtted ühendusesisesel soetamisel maksuvabastuse ja siseriiklikul müügil 0% määra rakendamisel.

 • Maksuvabastuse rakendamine ühendusesisesel soetamisel

Ühendusesisesel soetamisel on maksuvabastuse rakendamise tingimused üldreeglina samad, mis on vajalikud maksuvabastuse saamiseks samade meditsiiniliste vahendite importimisel. Täpsemalt on nõutavad tingimused kirjas eespool viidatud Rahandusministeeriumi juhendi punktis 6. Seda, kas vastavad tingimused on täidetud, peab maksukohustuslane eeskätt ise hindama, vajaduse korral saab pöörduda selgituste saamiseks maksuhalduri poole.

Tuleb siiski arvestada, et erinevalt importimisel rakendatavast maksuvabastusest ei kohaldata ühendusesisesel soetamisel maksuvabastust juhul, kui meditsiinivahendeid tuuakse õigustatud isiku eest. Kauba ühendusesisene soetus on maksuvaba vaid juhul, kui kauba soetaja on õigustatud isik ise. Kui kauba soetaja ei ole õigustatud isik, kuid võõrandab toodava kauba edasi õigustatud isikule, siis on ühendusesisene soetus käibemaksuga maksustatav. Käibemaksukohustuslane, kes kauba edasi võõrandab, saab kauba soetamisel tasutud käibemaksu samaaegselt sisendkäibemaksuna maha arvata.

 • 0% käibemaksumäära rakendamine siseriiklikule käibele

Käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punkti 14 kohaselt maksustatakse siseriiklikul võõrandamisel 0% käibemaksumääraga kaup, mille import on maksuvaba tollimaksuvabastuse kohaldamiseks sätestatud tingimustel vastavalt nõukogu määruse 2009/1186 artikli 76 alusel kehtestatud komisjoni otsusele - milleks on seesama eespool viidatud 3. aprilli 2020. a otsus.

Käibemaksumäära 0% rakendamise tingimused siseriikliku käibe puhul on samad, mis on vajalikud maksuvabastuse saamiseks kaupade importimisel ja kauba ühendusesisesel soetusel, täpsemalt on need kirjas Rahandusministeeriumi juhendi punktis 7. Kas nõutavad tingimused on täidetud, peab maksukohustuslane jälle eeskätt ise hindama. Kui maksukohustuslane maksustab kaupa 0%-lise määraga, siis peab vastavalt käibemaksuseaduse § 37 lõike 8 punktile 1 märkima arvele ka viite käibemaksuseaduse sättele, mille alusel on käibemaksumäär 0%. Antud juhul tuleb viidata käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punktile 14.

Sarnaselt maksuvabastustega importimisel komisjoni 3. aprilli 2020. a otsuse alusel kohaldatakse samade kaupade ühendusesisesel soetamisel maksuvabastust ja siseriiklikul võõrandamisel 0% käibemaksumäära samuti tagasiulatuvalt alates 30. jaanuarist 2020 kuni 31. juulini 2020. Kui kaup, mis vastab 0%-lise käibemaksumääraga maksustatava kauba tingimustele, on varasemalt maksustatud 20%-lise maksumääraga ning sellekohane arve on väljastatud – siis saab käibemaksumäära 0% rakendada juhul, kui varem väljastatud arve tühistatakse ja esitatakse uus arve käibemaksumääraga 0%.

Tööandja sotsiaalmaksu miinimumkohustus ja FIE abikaasa eest sotsiaalmaksu maksmise kohustus

Kas sotsiaalmaksu tasumine ja deklareerimine jätkub endisel kujul?

Eriolukorrast tingitult vabastatakse tööandja kohustusest tasuda sotsiaalmaksu vähemalt kuumääralt, sh palgata puhkuse ajal ja osakoormusega töötamisel.

Vabastus kehtestatakse tähtajaliselt ning minimaalset sotsiaalmaksukohustust ei tule täita 2020. a märtsis, aprillis ja mais makstud töötasudelt ehk nende kuude eest esitatud TSD-l.

Lisaks tööandjale vabastatakse kuumääralt sotsiaalmaksu tasumise kohustusest ka FIE oma ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa eest. Seega tuleb abikaasa ESD-l deklareerida ja sotsiaalmaks tasuda järgmine kord käesoleva aasta 10. juulil.

Märtsi, aprilli ja mai TSD-l kehtib seega kohustus deklareerida ja tasuda sotsiaalmaksu töötajale tegelikult väljamakstud tasult.

Sotsiaalmaksu kuumääralt tasumise kohustus säilib sotsiaalmaksuseaduse §-s 6 sätestatud erijuhtudel riigil, avalik-õiguslikul juriidilisel isikul ja kohalikul omavalitsusel.

Eriolukorrast tuleneva sotsiaalmaksu miinimumkohustuse mittetäitmise tõttu inimeste ravikindlustus ei katke.

FIE-le

Kuidas peaks käituma FIE?

Riik tasub füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE) esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilised maksed, et aidata kriisiga kaasnevate majandusraskustega toime tulla.

FIE-de esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilise makse summa kantakse nende MTA-s olevatele ettemaksukontodele. Kui FIE on avansilise makse juba tasunud, siis saab ta seda raha kasutada ükskõik millise maksukohustuse katmiseks kas koheselt või tulevikus ja võib selle küsida oma pangakontole.

Ettemaksukontole tekib I kvartali eest määratud sotsiaalmaksu ulatuses raha pärast seda, kui see riigi poolt eraldatakse. Millal see täpselt juhtub, ei ole hetkel teada, kuid anname sellest meedia vahendusel kindlasti teada.

Nii FIE-dele kui ka teistele maksumaksjatele ei arvutata ega määrata 1. märtsist kuni eriolukorra lõppemiseni maksuvõlgadelt intresse ja neid ei tule ka hiljem tasuda.

Pärast eriolukorra lõppemist on intressimäär kuni 2021. aasta 31. detsembrini 0,03 protsenti päevas. Eriolukorra tõttu võib maksuhaldur 2020. aasta 1. maist kuni 2021. aasta 31. detsembrini vähendada maksuvõla tasumise ajatamisel intressimäära kuni 100 protsenti ajatamise otsuse vastuvõtmise päevast arvates.

Makseraskustesse sattudes tuleb ka FIE-del maksudeklaratsioonid korrektselt esitada, muidu ei ole võimalik riigil saada adekvaatset hinnangut ettevõtjate seisust.

Maksuvõla tekkimisel soovitame selle ajatada. Lihtsustatud ajatamise võimalus asub MTA e-keskkonnas. Maksukohustust saab e-MTAs ajatada ka siis, kui selle tasumise tähtpäev ei ole veel saabunud, kuid deklaratsioon on juba esitatud.

Maksuvõlalt intressi arvestamine on peatatud 1. märtsist kuni eriolukorra lõppemiseni. See aga ei tähenda, et makse ei peaks maksma, kui see on vähegi võimalik – intresside arvestamise peatamine ei tähenda maksuvabastust.

FIE-l tasub arvestada, et kui ta peatab äriregistris oma tegevuse, katkeb 2 kuu pärast tema ravikindlustus. Seega need, kellel on ravikindlustus just FIE-na registreerimisest tulenevalt, võiksid tegevust pigem mitte peatada.

Metsa majandamine

Milline on füüsilistele isikutele ja FIE-dele suunatud leevendav meede seoses metsa majandamisega?

Tulumaksuseaduse (TuMS) 21.04.2020. a muudatusega leevendati metsatulu maksustamise reegleid tagasiulatuvalt alates 2020. aasta algusest. See tähendab, täiendavat maksuvabastust rakendatakse 2020. a tuludeklaratsioonis, mis esitatakse 30. aprilliks 2021. a.

TuMS § 37 täiendati lõikega 11, mille kohaselt võib füüsiline isik talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest on tehtud metsamajandamisega seotud kulude mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.

Tegemist on COVID-19 levikust põhjustatud majanduslangust leevendava meetmega. Läbi metsa majandamise on inimestel võimalik saada täiendavat sissetulekut, millega majanduslanguse mõjusid leevendada. Leevendav meede annab inimestele soodsama võimaluse tegeleda metsamaa müümise asemel metsa majandamisega.

TuMS § 37 lg 10 sätestatud maksustamise hetke valimise õigus kehtib ka edaspidi. Näiteks metsaomanik sai raieõiguse müügist 2018. aastal tulu ja lükkas selle maksustamise edasi 2020. aastasse. 2020. aastal maksti metsaomanikule Natura 2000 erametsamaa toetust. 2020. aasta tuludeklaratsioonis liidetakse sel juhul esmalt maksustamisele valitud summale juurde Natura 2000 erametsamaa toetus ning kogusummast lahutatakse maha täiendav mahaarvamine kuni 5000 eurot. Ülejäänud summa läheb maksustamisele.

Samaväärse maksuvabastuse alates 2020. a tuludeklaratsioonist saab ka FIE, st et laieneb ja tõuseb senine metsatulu maksuvabastus.

TuMS § 32 täiendati lõikega 41, mille kohaselt võib FIE talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest on tehtud ettevõtlusega seotud kulude mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.

Muutmata kujul säilib FIE-le TuMS § 32 lg 4 sätestatud täiendav mahaarvamine omatoodetud põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulule kuni 2877 eurot.

II samba pensionimaksete ajutine peatamine ja vähendamine

Mis muutub kogumispensioni ehk II samba maksete tasumises?
 • Alates 01.07.2020 kuni 31.08.2021 on riigipoolsed kohustatud kogumispensioni maksed (4%) peatatud. Kohustatud isiku oma osa kogumispensioni makseid (2%) makstakse edasi. Seega kehtib 2% + 0% süsteem (inimene omandab pensioni I samba õiguse sotsiaalmaksu 16% suuruse osa eest ja hilisem kompenseerimine pensioni I samba õigusi ei vähenda).

Erandiks on aastatel 1942–1960 sündinud inimesed, kelle puhul makstakse edasi kogumispensioni makseid tavapärases 2% + 4% süsteemis.

Vanemapensioni täiendavaid sissemakseid muudatused ei puuduta, nende tegemine jätkub samuti tavapärases korras. 

 • Kohustatud isik saab oktoobris 2020 esitada kontohaldurile või pensioniregistri pidajale avalduse ja loobuda ka oma osa kogumispensioni maksete (2%) maksmisest alates 01.12.2020.

  Avalduse saavad esitada ka aastatel 1942–1960 sündinud inimesed. Sellisel juhul peatuvad 2021. aasta augusti lõpuni ka riigipoolsed kogumispensioni maksed (4%).

  Esitatud avaldust tagasi võtta ei saa!

 • Avalduse esitanud kohustatud isik ei maksa oma osa kogumispensioni makseid (2%) alates 01.12.2020 kuni 31.08.2021. Seega avalduse esitamisel kehtib 0% + 0% süsteem (inimene omandab pensioni I samba õiguse sotsiaalmaksu 20% suuruse osa eest).

  Sama kehtib ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse kohaselt ettevõtluskontole laekunud summade ja füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) puhul. Kuna FIE maksustamisperiood on kalendriaasta, siis arvestatakse oma osa kogumispensioni makseid (2%) proportsionaalselt FIE aasta tulult. See tähendab, et FIE ei tasu 2020. aastal 1/12-lt ja 2021. aastal 2/3-lt saadud tulult kogumispensioni makset (2%).

 • Aastatel 2023 ja 2024 eraldatakse riigi poolt tegemata jäänud maksete kompenseerimiseks täiendavalt 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini kohustatud isiku tasutud maksete (2%) kahekordne summa. Kui kõigi kohustuslike pensionifondide keskmine tootlus on perioodil 2020. aasta 1. juulist kuni 2022. aasta 31. detsembrini positiivne, suurendatakse kompenseeritavat summat ka selle keskmise tootluse võrra.

Kompenseerimist ei tule aastatel 1942–1960 sündinud inimestel, sest neile kehtis süsteem 2% + 4% või 0% + 0%.

Rahandusministeeriumi infomaterjal II samba maksete peatamise kohta (PDF)
 

Kingitused, annetused

Tulumaksuseaduse § 61 täiendati lõikega 63, mis näeb ette, et tulumaksuga ei maksustata juriidilise isiku 2020. aasta 12. märtsist kuni 1. juulini Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele või hoolekandeasutusele või Eestis asuva haigla pidajale heategevuslikul eesmärgil tehtud kingitust ega annetust.

Abiinfo

Kust ma saan oma maksualastele küsimustele vastused?

MTA kõik teenindussaalid on eriolukorra tõttu suletud. Ettevõtjatel palume küsimustega pöörduda ariklient@emta.ee ja telefonile 880 0812.

Tolli teemadel palume kirjutada tolliinfo@emta.ee või helistada 880 0814.

Eraklientide ja FIE-de küsimustele vastame eraklient@emta.ee ja infotelefonil 880 0811.

E-MTAga seotud tehniliste küsimuste korral ja juhiste saamiseks kirjutage palun e-maks@emta.ee või helistage 880 0815.

Meile saab esitada küsimusi ka iseteeninduskeskkonna e-MTA kaudu (menüüpunktis „Suhtlus“ või jaluses lingilt „Saadan kirja“).

Lisaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ettevõtjatele loonud ühtse kontaktpunkti ja koondanud korduma kippuvad küsimused, infot saab ka e-posti aadressilt covid19@mkm.ee.

Riigi üldine eriolukorra-aegne kriisitelefon on 1247.

 

23.11.2020