Sa oled siin

Euroopa Liidu ja Singapuri vabakaubanduslepingu jõustumise kuupäev on 21. november 2019 (teade täiendatud 19.11.2019)

13.11.2019

14.11.2019 avaldati Euroopa Liidu Teatajas nõukogu otsus (EL) 2019/1875, 8. november 2019  Euroopa Liidu ja Singapuri Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta.

Vabakaubanduslepingu tekst on lisatud nõukogu otsusele ja on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ELT L 294/3/2019.

Euroopa Liidu – Singapuri vabakaubanduslepingu päritolureeglid on sätestatud protokollis 1, lk 659–749.

Sooduspäritolutõendiks on päritoludeklaratsioon, vt protokolli 1 artiklit 16 ja lisa E.

Päritoludeklaratsiooni võib koostada juhul, kui tooteid võib pidada Euroopa Liidust või Singapurist pärinevateks toodeteks ja need vastavad käesoleva protokolli nõuetele.

  • Euroopa Liidus võib päritoludeklaratsiooni koostada:
    • heakskiidetud eksportija või
    • iga eksportija iga saadetise kohta, mis koosneb ühest või mitmest päritolustaatusega tooteid sisaldavast pakendist, mille koguväärtus ei ületa 6000 eurot.
  • Singapuris võib päritoludeklaratsiooni koostada eksportija, kes on registreeritud pädevas asutuses ja kellele on väljastatud Unique Entity Number ning kes järgib päritoludeklaratsioonide koostamist käsitlevaid asjakohaseid õigusnorme.