Sa oled siin

Hiina päritolu bussi ja veoautode kummist õhkrehvide impordile kehtestati lõplik dumpinguvastane tollimaks

22.10.2018

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/1579 kehtestati lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit selliste teatavate uute või protekteeritud kummist õhkrehvide impordi suhtes, mida kasutatakse bussidel või veoautodel ning mille koormusindeks on üle 121.

Lõpliku dumpinguvastase tollimaksuga hõlmatud tooted klassifitseeritakse praegu CN-koodide 4011 20 90 ja ex 4012 12 00 (TARICi kood 4012 12 00 10) alla.

Äriühingute jaoks kindlaks määratud individuaalset tollimaksumäära kohaldatakse tingimusel, et tollile esitatakse Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1579 artikli 1 lõike 3 nõuetele vastav faktuurarve. Kui sellist arvet ei esitata, kohaldatakse kõikide muude äriühingute suhtes kohaldatavat tollimaksu.

Lõplik dumpinguvastane tollimaks kehtib kõnealuste toodete suhtes alates 23. oktoobrist 2018 ning tollimaksu määrad leiab lisaks määrusele ka ETT-st.

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1579 artikkel 3 sätestab, et Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/683 kohaselt lõpliku dumpinguvastase tollimaksu tagatiseks antud summad nõutakse lõplikult sisse. Tagatiseks antud summad, mis ületavad käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 sätestatud lõplikke dumpinguvastaseid tollimakse eurodes tüki kohta, vabastatakse.