Sa oled siin

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsiooni (vorm INF 14) osade I–III täitmine ja esitamine

Esmaspäev, 01.02.2021

Esitab residendist juriidiline isik, riigi-, valla- või linnaasutus, füüsilisest isikust tööandja ning Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb füüsilisele isikule või mitteresidendile väljamakseid või on hüvitanud kulusid, mida tuleb deklareerida INF 14 osades I–III.

Isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitise maksmine »