Sa oled siin

Töötamine Maksu- ja Tolliametis

Meile maksab tulla!

Iga maksumaksja panustatud 100 eurot aitab 100 euro võrra ehitada Eestit. Maksu- ja Tolliametis (MTA) aitad Sina kaasa sellele, et maksuraha laekub ning majanduskeskkond on kaitstud. Sellega võimaldad kõigil Eesti elanikel anda oma osa, et riik toimiks.

Meie juures saad maksude tasumist toetada kaasaegsel tehnoloogial põhinevate lihtsate ja mugavate teenuste pakkumisega. Samas hoolitsed, et Eesti ettevõtted arvestaksid ühiseid maksureegleid ning Eestisse ei siseneks tervist ja konkurentsi kahjustavat kaupa.

Meiega oled innovatsiooni toetavas õhkkonnas. Oleme esimene avaliku sektori asutus Eestis, kes hakkas pakkuma e-teenuseid. Koos jätkame tööd, et meie rahvusvaheliselt tunnustatud e-teenused teeksid järgmise arenguhüppe. Lisaks on Sinu käsutuses uue tehnoloogia võimalused, et Eesti majanduskeskkonda ei siseneks keelatud kaupasid.

Meie juures on Sinu panusel suur mõju ja tähendus. Oled ümbritsetud oma valdkonna tipptegijatest ning Sul on võimalus teha mitmekesist tööd. Siin on arenguvõimalusi kõigile – nii noortele spetsialistidele, kogenud ekspertidele, arendajatele kui ka juhtidele. Soosime seda, et Sinu töökorraldus oleks paindlik, et Sul oleksid võimalused tervise edendamiseks ning et tööd oleks võimalik eraeluga parimal võimalikul viisil ühildada. Meile maksab tulla!

 

Mida meil teha saab?

Töötame selle nimel, et:

  • hoida Eesti riigi e-teenuste lipulaeva staatust, arendades järjepidevalt kliendist lähtuvaid lihtsaid ning mugavaid maksu- ja tolliteenuseid;
  • Eesti riik saaks pakkuda õiglast ja tervet majanduskeskkonda, kus ettevõtted toimivad samu maksureegleid arvestades ning riiki ei siseneks tervist ja konkurentsi kahjustavat kaupa.

Meil töötavad erinevate valdkondade spetsialistid.

Klienditeenindus ja nõustamine

Efektiivne maksu- ja tolliteenuste pakkumine

Märksõnad: finants, maksundus, toll, klienditugi

Töökohad: arvestusspetsialist, konsultant, maksuaudiitor, maksuspetsialist, tollispetsialist

Järelevalve

Võrdse maksukonkurentsi ja ühiskonna kaitse tagamine

Märksõnad: finants, maksundus, toll, uurimine

Töökohad: uurija, tolliinspektor, maksuaudiitor, väärteomenetleja, võlamenetleja

Äriarendus

Tänapäevaste, vajaduspõhiste ja turvaliste teenuste arendamine

Märksõnad: arendus, digitehnoloogiad, teenuste disain, teenusejuhtimine

Töökohad: arendusjuht, arendusspetsialist, projektijuht, teenuste juht, äriarhitekt

Õigus

Võrdse maksukonkurentsi ja maksudistsipliini tagamine

Märksõnad: õigusloome, erimenetlus, kohtumenetlus

Töökohad: jurist, maksuaudiitor

Analüütika ja riskijuhtimine

Riskijuhtimine, rahvusvahelise riskiinfo haldamine, kliendikäitumise analüüs

Märksõnad: analüütika, mudeldamine, riskijuhtimine

Töökohad: analüütik, riskijuht

Tugiteenused / Sisemised partnerid

Organisatsioonilise võimekuse ja võimaluste loomine

Märksõnad: personalijuhtimine, haldus, finants/raamatupidamine, asjaajamine, arhiivindus, kommunikatsioon ja avalikud suhted, sisekontroll, rahvusvaheline koostöö

 

Mida me pakume?


Kõik on võimalik!


Meile maksab tulla, sest meil saad olla osa Eesti eduloost.

Võimekus uusi ideid genereerida, olemasolevat uuendada ja edukalt arendusi ellu viia on tänasel päeval üks MTA tugevusi. Usume, et hea tahtmise ja selge visiooni korral on kõik võimalik. Suure organisatsioonina pakume põnevaid karjääriväljavaateid mitmetes erinevates valdkondades üle Eesti.
 

Inimene on oluline!


Meile maksab tulla, sest väärtustame Sind inimesena.

Inimesekesksus tähendab meie jaoks usaldusliku ja töötajasõbraliku töökeskkonna loomist, arengu toetamist, asutuse otsustes inimeste vajadustega arvestamist. Teame, et Su elus on mitmeid olulisi rolle. Pakume 35 päeva põhipuhkust ja lisaks 5 tervisepäeva. Soodustame võimalusel kaugtöö tegemist ja panustame oma inimeste tervise edendamisse. Tunnustame parimaid kolleege ja erakordseid saavutusi.
 

Koos on parem!


Meile maksab tulla, sest saad oluliseks osaks professionaalide meeskonnas.

Koostöö väljendub meie oskuses tuua kokku erinevate tööalade, kompetentside, kogemuste ja vanusega inimesed töötama ühiste eesmärkide nimel. Tugeva meeskonnavaimu hoidmiseks korraldame sportlikke ja meelelahutuslikke ühisüritusi. Meid seovad pikaajalised traditsioonid, aga ka spontaansed ja uuenduslikud ettevõtmised.
 

Loon väärtust!


Meile maksab tulla, sest siin saad oma tööga panustada suure mõju ja ulatusega väärtuse loomisse.

Täiendad meie meeskonda, kui Sul on missioonitunne, tahe panustada efektiivsete avalike teenuste arendamisse ning soov aidata kaasa õiglasema majanduskeskkonna kujundamisele.
 

Olen parem versioon iseendast!


Meile maksab tulla, sest siin saad põnevaid võimalusi ja õpid koos kolleegidega uutest olukordadest iga päev.

Arengule suunatus on meie jaoks oluline nii iga päev töö tegemisel kui ka uute sihtideni jõudmisel. Toetame Sinu võimekuse kasvu regulaarse planeerimise ja tagasisidega, uute oskuste omandamiseks sobivate arenguvõimaluste pakkumisega ja silmaringi laiendamisele suunatud kohtumistega nii asutuse sees kui ka väljaspool. Toetame tasemeõppes õppijaid ja tunnustame koolilõpetajaid.

 

Tööpakkumised ja praktika

Maksu- ja Tolliamet on avatud andekatele inimestele. Leia enda jaoks sobiv pakkumine juba täna!

Konkursid


Kui soovid kuuluda Maksu- ja Tolliameti meeskonda, siis vaata meie pakkumisi allpool tabelist. Konkurssidega on Sul võimalik tutvuda ka Rahandusministeeriumi veebilehel „Avalikud konkursid" ja CV-Online'i andmebaasis.

Häli Keba
personalispetsialist
676 2163
Diane Drenkhan
värbamisspetsialist
671 3700

Praktika


Kui soovid tulla Maksu- ja Tolliametisse praktikale, siis vaata meie pakkumisi allpool tabelist. Pakkumistega on Sul võimalik tutvuda ka Rahandusministeeriumi veebilehel „Avalikud konkursid".

Huvi korral saada praktikataotlus meie koolitusspetsialistile e-postiga. Lisada palume järgmised dokumendid:

  • avaldus, kus on kirjas, millises Maksu- ja Tolliameti osakonnas eelistad oma praktikat sooritada, milline on soovitav praktika kestvus ja alustamise aeg;
  • elulookirjeldus (CV);
  • kooli poolt kinnitatud praktikaprogramm.

Vastuse praktikakoha võimaldamise kohta edastame e-postiga hiljemalt 30 päeva jooksul. Praktika eest Maksu- ja Tolliametis tasu ei maksta.

Monika Maripuu
koolitusspetsialist
676 2162
monika.maripuu@emta.ee

Töökuulutused ja praktikapakkumised

Ametinimetus Asutus Konkursi tähtaegSorteeri kahanevalt Asukoht
KAPITALITULU MAKSUAUDIITOR
Maksu- ja Tolliamet
20.10.2021
Eesti, Tallinn
KLIENDITOE JUHT
Maksu- ja Tolliamet
20.10.2021
Eesti, Tallinn
PEASPETSIALIST TULUMAKSU VALDKONDA
Maksu- ja Tolliamet
20.10.2021
Eesti, Tallinn
PEASPETSIALIST KÄIBEMAKSU VALDKONDA
Maksu- ja Tolliamet
20.10.2021
Eesti, Tallinn
VÄÄRTEOMENETLUSE VALDKONNAJUHT
Maksu- ja Tolliamet
31.10.2021
Eesti, Tallinn