Maksu- ja Tolliameti aumärgid

Maksu- ja Tolliameti aumärk on austus- ja tänuavaldus, mis antakse Maksu- ja Tolliameti endisele või praegusele töötajale või isikule, kes ei ole ameti töötaja, ametile osutatud erakordsete teenete eest.

Aumärkide andmise otsustab rahandusminister Maksu- ja Tolliameti peadirektori ettepanekul.

Esmakordselt anti aumärgid välja 2008. aastal.

Maksu- ja Tolliameti aumärk jaguneb kolmeks klassiks:

  • I klassi aumärk antakse ameti endisele või praegusele töötajale erakordsete teenete eest ameti tegevusvaldkondade arendamisel
  • II klassi aumärgiga tunnustatakse isikuid, kes ei ole ameti töötajad, ametile osutatud erakordsete teenete eest
  • III klassi aumärgiga tõstetakse esile Maksu- ja Tolliameti endist või praegust töötajat teenistuskohustuste pikaajalise silmapaistvalt hea täitmise eest

Maksu- ja Tolliameti aumärk koosneb neljast ristina asetatud tammelehest ja nende vahel kaldristina paigutatud neljast Mercuriuse sauast. Märgi keskel on Eesti Vabariigi väike riigivapp.

Aumärgid annab koos tunnistusega üle rahandusminister või tema volitatud isik ameti aastapäevaga seonduval üritusel.