Avatud taotlusvooru projektid



Euroopa Regionaalarengu Fondi meede „Avalike teenuste pakkumise arendamine“, mille eesmärk on pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt.

Projektid

 

BREXIT ja ülemineku faasi täiendused elektrooniliste teenuste deklareerimise erikorra halduses


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile „BREXIT ja ülemineku faasi täiendused elektrooniliste teenuste deklareerimise erikorra halduses“ toetust summas 73 320 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärk on vähendada kasutajate halduskoormust teenuste ja kaupade käibe deklareerimisel, saavutada keskses MOSS/OSS teenuses ja seotud süsteemides võimekus käsitleda Ühendkuningriiki kolmanda riigina ja käsitleda Põhja-Iirimaad uue liikmesriigina.

Projekt kestab 17.12.2020 kuni 31.10.2021 ning arendajaks on Icefire OÜ.
 

Elektrooniliste teenuste deklareerimise erikorra haldus (OSS). Erikorraga liitumise avaldus


Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine“ projektile „Elektrooniliste teenuste deklareerimise erikorra haldus (OSS). Erikorraga liitumise avaldus“ toetust summas 298 610 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti tulemusena on loodud võimalus Eesti ettevõtjatele, kes soovivad kasutada teenuste ja kaupade kaugmüügi erikorda, esitada avaldus oma asukohaliikmesriigi maksuhaldurile, Maksu- ja Tolliametile e-MTA kaudu. MTA ametnikud saavad jälgida esitatud avaldusi, lõpetada või tühistada avalduse lõpetamine erikorra tingimustele mittevastamise või järjepideva rikkumise korral.

Projekt kestab 24.09.2020 kuni 23.03.2022 ning arendajaks on Icefire OÜ.

 

Elektrooniliste teenuste deklareerimise erikorra haldus (OSS), 2. osa


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Elektrooniliste teenuste deklareerimise erikorra haldus (OSS), 2. osa“ toetust summas 387 920 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekt eesmärgiks on luua Euroopa Nõukogu 5. detsembril 2017. a direktiivi 2006/112/EÜ muudatuste rakendamiseks sõnumivahetuse komponendid. Nende kaudu on võimalik liikmesriikide maksuhalduritel vahetada kaupade kaugmüüki teostavate ja teenuseid pakkuvate maksukohustuslaste suhtes kehtiva erikorraga liitunud ettevõttete erikorra kasutamise infot. Samuti võimaldada vahetada ELi keskse registriga impordiskeemis registreerunud ettevõtjate registriandmeid. Võimaldada kontrollida erikorra raames kolmandatest riikidest liikuvate saadetiste tollideklaratsioonil märgitud käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri kehtivust.

Projekt kestab 24.09.2020 kuni 23.03.2022 ning arendajaks on Icefire OÜ.
 

Elektrooniliste teenuste deklareerimise erikorra haldus (OSS), 3. osa


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile „Tagatisnõuete ja tagatiste koondamiseks ühtsesse haldamise ja seire protsessi analüüs“ toetust summas 392 470 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti tulemusena luuakse piirülese e-kaubandusega tegelevatele ning teenuseid pakkuvatele erikordade kasutajaks registreeritud ettevõtjatele võimalus esitada ja tasuda e-MTA kaudu laienenud e-kaubanduse ja teenuste erikordade ja teenuste käibedeklaratsioone. Ettevõtetel tekib võimalus näha e-MTA töölaual esitatud deklaratsioonide seisu. MTA-l tekib võimalus kanda uut liiki deklaratsioonid maksuarvestusse ja vahetada deklaratsioonide ning maksete andmeid sisaldavaid sõnumeid teiste liikmesriikide maksuhalduritega.

Projekt kestab 21.01.2021 kuni 31.07.2022 ning arendajaks on Icefire OÜ.
 

Elektrooniliste teenuste deklareerimise erikorra haldus (OSS), 4. osa


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile „Elektrooniliste teenuste deklareerimise erikorra haldus (OSS), 4. osa“ toetust summas 423 110 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti tulemusel valmib maksukohustuslaste registri (MKR) uues OSS ametnikurakenduses lõplik registreerimisavalduste, käibedeklaratsioonide, maksete, sõnumite ning aruandluse haldamiseks vajaminev funktsionaalsus. Erikorraga liitunud ettevõtetele luuakse võimalus võtta kasutusele uus x-tee teenus, millega saab OSS käibedeklaratsioonide esitamise integreerida ettevõtete raamatupidamisprogrammidesse lisaks praegusele e-MTA kaudu manuaalselt sisestamisele ning failiga laadimisele.

Projekt kestab 18.02.2021 kuni 31.08.2022 ning arendajaks on Icefire OÜ ja turvatestid viib läbi Clarified Security OÜ.
 

Eraldamised ja aruandlus – analüüs


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile „Eraldamised ja aruandlus – analüüs“ toetuse summas 44 544 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärk on analüüsi käigus selgitada välja erinevate maksuliikide kuluarvestuse ja eraldamiste kaasaegne kontseptsioon, tehniline lahendus ning võimalused teha arvutuskäik e-MTA kaudu läbipaistvaks nii MTA-le, tulusaajatele kui ka maksumaksjatele.

Projekt kestab 31.12.2020 kuni 31.12.2021 ning arendajaks on Icefire OÜ.
 

Füüsilise isiku tuludeklaratsioon etapp II (Maksustusandmete kohene ülekandmine MTA-le (Uber, üüritulu, jne)) – analüüs


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile „Füüsilise isiku tuludeklaratsioon etapp II (Maksustusandmete kohene ülekandmine MTA-le (Uber, üüritulu, jne)) – analüüs“ toetuse summas 48 720 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projektiga analüüsitakse, kuidas: 1) kõige otstarbekamalt pakkuda maksumaksjale võimalust kogu aasta jooksul oma tulude ja maksustamise infoga kursis olla, et näha oma tulude tervikpilti; 2) suurendada kontaktivaba tulude deklareerimine ja eeltäitmise osakaalu, et luua mugav kasutajakogemus, tõsta maksutahet ning vähendada maksuaku läbi tehnoloogiliste võimaluste.

Projekt kestab 17.12.2020 kuni 31.10.2021 ning arendajaks on Icefire OÜ.
 

Impulss, I etapp


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Impulss, I etapp“ toetust summas 495 536 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud projekt on esimene etapp impordi tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Impulss realiseerimise projektist, kus seitsme etapi vältel, tähtajaks 01.01.2021, realiseeritakse uus süsteem eesmärgiga pakkuda klientidele uue tolliseadustiku nõuetele vastavat, mugavamat, kaasaegsemat ja suurenenud mahtudega toimetulevat keskkonda ning vahetada välja vananenud tehnoloogia. Esimese etapiga luuakse arhitektuurne baas, realiseerides mehhanismid: deklaratsiooni sisestamine, talletamine, kontroll, vigade kuvamine.

Projekt kestab 18.04.2019 kuni 15.04.2021 ning arendajaks on Cybernetica AS.
 

Impulss, II etapp


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Impulss, II etapp“ toetust summas 496 320 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud projekt on teine etapp impordi tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Impulss realiseerimise projektist, kus seitsme etapi vältel, tähtajaks 01.01.2021, realiseeritakse uus süsteem eesmärgiga pakkuda klientidele uue tolliseadustiku nõuetele vastavat, mugavamat, kaasaegsemat ja suurenenud mahtudega toimetulevat keskkonda ning vahetada välja vananenud tehnoloogia. Teise etapiga luuakse funktsionaalsuse täpne spetsifikatsioon, kriitilisi teenuseid pakkuvate süsteemide liidestuste jõudluse kontroll ning ühe konkreetse ja olulise tolliprotseduuri teostus.

Projekt kestab 20.05.2019 kuni 19.05.2021 ning arendajaks on Cybernetica AS.
 

Impulss, III etapp


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Impulss, III etapp“ toetust summas 499 872 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud projekt on kolmas etapp impordi tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Impulss realiseerimise projektist, kus seitsme etapi vältel, tähtajaks 01.01.2021, realiseeritakse uus süsteem eesmärgiga pakkuda klientidele uue tolliseadustiku nõuetele vastavat, mugavamat, kaasaegsemat ja suurenenud mahtudega toimetulevat keskkonda ning vahetada välja vananenud tehnoloogia. Kolmanda etapiga luuakse koodina üleantav ja testitav funktsionaalsus kõikide impordi tolliprotseduuride ulatuses.

Projekt kestab 28.05.2019 kuni 27.05.2021 ning arendajaks on Cybernetica AS.
 

Impulss, IV etapp


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Impulss, IV etapp“ toetust summas 490 240 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud projekt on neljas etapp impordi tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Impulss realiseerimise projektist, kus seitsme etapi vältel, tähtajaks 01.01.2021, realiseeritakse uus süsteem eesmärgiga pakkuda klientidele uue tolliseadustiku nõuetele vastavat, mugavamat, kaasaegsemat ja suurenenud mahtudega toimetulevat keskkonda ning vahetada välja vananenud tehnoloogia. Neljanda etapiga luuakse liidestused äriliselt oluliste süsteemidega ja ettevõtjatele X-tee teenuste arendamise ja testimise võimalus.

Projekt kestab 05.06.2019 kuni 04.06.2021 ning arendajaks on Cybernetica AS.


Impulss, V etapp


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Impulss, V etapp“ toetust summas 494 800 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

V etapi peamine eesmärk on lõpetada süsteemi Impulss liideste realiseerimine. Realiseeritakse 13 liidest: erinevate aktsiisisüsteemidega nagu AKLA (aktsiisikaupade liikumise aruandluse süsteem), KKS (kütuse kontrollisüsteem), LAAK (ladude järelevalve süsteem), VDS (vastavusdokumentide süsteem), MTR-peegel (majandustegevuse register) SEED (aktsiisikauplejate lubade süsteem) ning süsteemidega DSK (deklaratsiooni seisukomponent), Maksemoodul, REX-bridge (registreeritud eksportööride andmed), MIKO (mitterahaliste kohustuste jälgimine), SDS (sularahadeklaratsioonide süsteem), Suhtluskomponent, VIES (käibemaksukohustuslaste infosüsteem). Samuti on V etapi eesmärk spetsifitseerida deklaratsiooni PDFi eksportimine ja impordi tollideklaratsiooni väljatrükkide osa realiseerimine.

Projekt kestab 30.12.2019 kuni 29.12.2021 ning arendajaks on Cybernetica AS.
 

Impulss, VI etapp


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Impulss, VI etapp“ toetust summas 490 840 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti VI etapi eesmärk on leida parim lahendus süsteemide üleste aruannete koostamiseks, selleks tuleb läbi viia detailanalüüs aruannete alamsüsteemi funktsionaalsuse ja tehniliste nõuete kohta ning realiseerida aruannete alamsüsteem.

Projekt kestab 30.12.2019 kuni 29.12.2021 ning arendajaks on Cybernetica AS.
 

Impulss, VII etapp


Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Impulss, VII etapp“ toetust summas 275 599 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

VII etapi eesmärk on luua võimalus tollideklaratsiooni muutmise ja tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise ning tollimaksu tagastamise ja tollimaksu vähendamise taotluste (kokku 4 erinevat taotlust) menetlemise võimaluse algatamine Impulsis ja protsessi jätkamine tööülesannete menetlemise infosüsteemis (täna MTAs olemasolev süsteem).

Projekt kestab 30.12.2019 kuni 29.12.2021 ning arendajaks on Cybernetica AS.
 

Isikute maksukäitumine info


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Isikute maksukäitumine info“ toetust summas 369 265 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti tulemusel koondab Maksu- ja Tolliamet ettevõtjate avaliku ja maksusaladusega kaetud informatsiooni ühte vaatesse, andes hinnanguid ettevõtte maksukäitumisele ja juhtides tähelepanu võimalikele maksuriskidele. Tehingupartneri taustakontrolli ja asjaajamise lihtsustamiseks luuakse toetavad funktsionaalsused andmete võrdlemiseks, jagamiseks, avalikustamiseks ja pärimiseks.

Projekt kestab 21.06.2018 kuni 20.06.2021 ning arendajateks on Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Isikute maksukäitumise info, II


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Isikute maksukäitumise info, II“ toetust summas 359 580 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud arendusprojekti peamiseks eesmärgiks on teha ettevõtluskeskkond läbipaistvamaks ja parandada ettevõtjate maksukäitumist, luues rakenduse, mille kaudu saab jagada informatsiooni nende maksuriskide kohta.

Projekt kestab 22.03.2019 kuni 21.03.2021 ning arendajateks on Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Maamaksu haldamise infosüsteem, 2. etapi 1. osa (sh uus MAKIS)


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Maamaksu haldamise infosüsteem, 2. etapi 1. osa (sh uus MAKIS)“ toetust summas 494 260 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

II etapi 1. osa eesmärk on luua rakenduse funktsionaalsuse alusraamistik ning liidestumine ja andmete valideerimine esmaste maamaksu määramiseks vajalike allikregistritega. Tulemina valmib arendatava funktsionaalsuse alusraamistik ja liidesed. Arendatakse ka registrite andmete valideerimine ning esmased alusandmete uuendamise ja vigaste andmete haldamise protsessid.

Projekt kestab 12.07.2019 kuni 11.07.2021 ning arendajateks on Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Kaasaegse deklaratsiooni KMD/VD loomine ja andmete automaatne edastamine – analüüs


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Kaasaegse deklaratsiooni KMD/VD loomine ja andmete automaatne edastamine – analüüs“ toetust summas 48 720 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti tulemina valmib lihtsustatud ja stiiliraamatule vastav käibemaksu deklaratsiooni/ELi käibe deklaratsiooni kontseptsioon ja prototüüp, kasutatavad tehniliste arhitektuuriliste alternatiivide kirjeldused, funktsionaalsuse kirjeldus, tööde mahuhinnangud ning antakse võimalik arendusprojekti maksumus.

Projekt kestab 11.09.2020 kuni 10.11.2021 ning arendajateks on Icefire OÜ ja Nortal AS.
 

Maamaksu haldamise infosüsteem, 2. etapi 2. osa (sh uus MAKIS)


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Maamaksu haldamise infosüsteem, 2. etapi 2. osa“ toetust summas 498 550 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

II arendusetapi 2. osa tulemina valmib:

  • täiendav liidestus ADSiga ja Kitsendusi põhjustavate objektide infosüsteemiga (KPOIS);
  • maamaksu määramise seosrakenduse täiendused;
  • soodustuste määramine riiklike registrite kui ka käsitsi sisestatud andmete pealt;
  • maksumaksjate andmete haldamine, sh ka isikute seostamine (duplikaat-isikute puhul) ja maaüksuse küljes isikute muutmine;
  • maaüksuste haldamine;
  • maakasutuste haldamine;
  • maksumäärade haldamine;
  • protsesside täiendamine, sh KPOISi muudatuste töötlemine;
  • andmete migreerimine erinevatest registritest ja infosüsteemidest, sh ADSist, Kinnistusraamatust, maa-andmete infosüsteemist ja MAKISest (KOVide poolt käsitsi sisestatud muudatused).

Projekt kestab 24.10.2019 kuni 23.10.2021 ning arendajateks on Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Maamaksu haldamise infosüsteem, 2. etapi 3. osa (sh uus MAKIS)


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Maamaksu haldamise infosüsteem, 2. etapi 3. osa (sh uus MAKIS)“ toetust summas 429 585 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

II arendusetapi 3. osa tulemina valmib rakendus, mis võimaldab maksusoodustuste ja -vabastuste määramist, maksumäärade haldamist, väljavõtete tegemist kohaliku omavalitsuse ametnikule ja maade maksustamishinna aktide moodustamist ning kätte toimetamist.

Projekt kestab 20.05.2020 kuni 30.11.2021 ning arendajaks on Nortal AS.
 

Sisenemisformaalsused (NES, sh ICS2 I etapp, 1. osa)


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Sisenemisformaalsused (NES, sh ICS2 I etapp, 1. osa)“ toetust summas 482 495 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

I arendusetapi 1. osa raames luuakse alusraamistik, realiseeritakse ametniku kasutajaliides, kliendi kasutajaliidese avakuva ja otsing, liides Töölauaga, liidesed KIPSi, KHSi, ESP, Failihoidla, TOTS2-e ja ADSiga.

Projekt kestab 01.10.2019 kuni 30.09.2021 ning arendajateks on Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Sisenemisformaalsused (NES, sh ICS2 I etapp, 2. osa) ajutise ladustamise funktsionaalsuse ja ettevõtja kasutajaliides


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Sisenemisformaalsused (NES, sh ICS2 I etapp, 2. osa) ajutise ladustamise funktsionaalsuse ja ettevõtja kasutajaliides“ toetust summas 499 330 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

I arendusetapi 2. osa tulemusel on ettevõtte esindajal võimalik nii kasutajaliidese kui ka X-tee kaudu esitada ajutise ladustamise deklaratsiooni andmeid. Samuti on ettevõttel võimalik määrata, millised tema koostööpartnerid tohivad tollile esitada andmeid kaupade kohta, mis paigutatakse ajutisele ladustamisele. Lisaks luuakse liides ELi keskse repositooriumiga, mille kaudu esitavad ettevõtjad sisenemise ülddeklaratsiooni andmeid.

Projekt kestab 29.01.2020 kuni 28.01.2022 ning arendajateks on Icefire OÜ ja Nortal AS.
 

Sisenemisformaalsused (NES, sh ICS2 I etapp, 3. osa) – elektrooniline riskianalüüs EL sisestele kaupadele


Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Sisenemisformaalsused (NES, sh ICS2 I etapp, 3. osa) – elektrooniline riskianalüüs EL sisestele kaupadele“ toetust summas 496 080 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

I arendusetapi 3. osa tulemusena realiseeritakse rakenduse võimekus käsitleda EL siseste kaupade andmeid, milleks luuakse täiendavad X-tee sõnumid ja ametniku kui kliendi kasutajaliidesed, liidestutakse MTA rakendustega ESP (riskianalüüsi elektrooniliseks läbiviimiseks) ja TOTS2-ga (kaubaga seotud kontrollülesannete ja kontrolli tulemuste haldamiseks, tolliametniku töölaud).

Projekt kestab 28.07.2020 kuni 27.07.2022 ning arendajaks on Nortal AS.
 

Sisenemisformaalsused (NES I etapp, 4. osa) liidesed tollideklaratsiooni süsteemidega


Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Sisenemisformaalsused (NES I etapp, 4. osa) liidesed tollideklaratsiooni süsteemidega“ toetust summas 499 460 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

I arendusetapi 4. osa eesmärgiks on vähendada MTA töötajate ja ettevõtete esindajate halduskoormust võimaldades juba esitatud andmete taaskasutamist, parandada esitatud andmete kvaliteeti ja kiirendada e-kaubanduse saadetiste tollivormistust. Projekt on osa suuremast projektist, mille eesmärgiks on integreerida National Entry System (NES) EL keskse repositooriumiga (CR), MTA teiste rakendustega ning kesksete lahendustega.

Projekt kestab 07.10.2020 kuni 30.04.2022 ning arendajaks on Nortal AS.
 

Sularaha infosüsteemi arendus


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine“ projektile „Sularaha infosüsteemi arendus“ toetust summas 365 162  eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärk on sularaha deklareerimise infosüsteemi kaasajastamine, et võtta kasutusele Euroopa Liidu ühtsed sularaha deklareerimise vormid, mis võimaldavad täiendavate andmete küsimist ja esitamist sularaha liikumise kohta. Samuti parandada infovahetust ja aruandlust Euroopa Komisjoni ja rahapesu andmebürooga, et aidata kaasa rahapesu tõkestamisele.

Projekti tulemusel on kiirema infovahetuse funktsionaalsuse ning andmeanalüüsi võimekuse tagamisel sularaha liikumine paremini kontrollitud, mis aitab võidelda terrorismi rahastamisega ja tõkestada rahapesu. Süsteemi integreeritakse EL rakendusmäärusega kehtestatud riskikriteeriumid ning kohustuslik aruandlus. Efektiivne infosüsteem aitab tollil täita rolli EL välispiiri kontrollimisel ning ühiskonna ja finantshuvide kaitsel, samuti maandada riske sularaha liikumisel ebaseaduslikel eesmärkidel EL välispiiril.

Projekt kestab 13.04.2021 kuni 31.10.2022 ning arendajaks on Nortal AS.


Tagatisnõuete ja tagatiste koondamiseks ühtsesse haldamise ja seire protsessi analüüs


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile „Tagatisnõuete ja tagatiste koondamiseks ühtsesse haldamise ja seire protsessi analüüs“ toetust summas 49 999,68 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projektiga viiakse läbi analüüs MTA uue tagatiste haldamise süsteemi arendamiseks, mis looks paindlikud lahendused tagatiste halduseks ja looks sujuva tagatiste teenuse toimimise, toetades otseselt erinevaid MTA tolli- ja maksukohustuste täitmisega seotud avalikke teenuseid ning sissenõudmise protsesside efektiivsust.

Tagatiste süsteemi projekti tulemusel võetakse kasutusele üks tagatiste haldamise süsteem, mis võimaldab ühtlustada ja kaasajastada tööprotsessid ning tagatiste haldamine muudetakse läbipaistvaks ja jälgitavaks. Luuakse liidesed tagatiste süsteemi ja sidussüsteemide vahel, mis tagab operatiivse tagatiste info liikumise ja muudab tööprotsessid efektiivsemaks ning tagatakse süsteemi paindlikkus ja tehniline võimekus uute ärivajaduste arendusteks.

Projekt kestab 01.03.2021 kuni 31.12.2021 ning arendajateks on Nortal AS ja Icefire OÜ.
 

Tehisintellekti abil massandmetest efektiivse otsustusmudeli loomise analüüs


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine“ projektile „Tehisintellekti abil massandmetest efektiivse otsustusmudeli loomise analüüs“ toetust summas 84 466,20 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärk on saada selgus, kas on võimalik luua tehisintellekti abil andmemudelit, mis võimaldaks tänasega võrreldes efektiivsemat maksude kogumist. Ümbrikupalga maksmise tõenäosuse täpsem hindamine läbi käibe ja selle põhjal täpsem objektivaliku tegemine. Tulemiks on arusaamine tehisintellekti ja masinõppe abil massandmetest riskimudeli loomise võimalikkusest ehk kas selliselt on võimalik tuvastada efektiivselt ümbrikupalga maksmise tõenäosust.

Projekt kestab 10.12.2019 kuni 10.12.2020 ning arendajaks on Mindtitan OÜ.
 

Uuendatud tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon (TSD) – analüüs


Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Uuendatud tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon (TSD) – analüüs“ toetust summas 48 720 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Analüüsi tulemusena valmib uue lihtsustatud tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni kontseptsioon, funktsionaalsuse kirjeldus ja esialgne prototüüp, mis võimaldab MTA klientidele pakkuda senisest lihtsamat ja mugavamat teenust. Analüüsi käigus leitakse parimad võimalused lihtsustatud TSD välja töötamiseks, deklaratsiooni rakenduse stiiliraamatuga vastavusse viimiseks, KIPSiga liidestamiseks ja andmehaldusele ülemineku toetamiseks.

Projekt kestab 24.09.2020 kuni 30.09.2021 ning arendajateks on Icefire OÜ ja Nortal AS.
 

Võlamenetluse ja arvestussüsteemi arendus – ühinemine-jagunemine


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine“ projektile „Tagatisnõuete ja tagatiste koondamiseks ühtsesse haldamise ja seire protsessi analüüs“ toetust summas 449 268 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti „Nõuete haldus“ alamprojekti „Võlamenetluse ja arvestussüsteemi arendus - ühinemine-jagunemine“ tulemusel realiseeritakse uus õigusjärgluse kontseptsioon ühinemise või jagunemise tulemusel suletud isikute nõuete haldamiseks e-MTAs, eesmärgiga pakkuda klientidele selgemat, mugavamat ja kaasaegsemat e-teenuste keskkonda.

Projekt kestab 19.10.2020 kuni 18.10.2022 ning arendajateks on Nortal AS ja Icefire OÜ.
 

11.05.2021