Sisejulgeolekufond 2014–2020

Maksu- ja Tolliameti ametnike piirikontrollialane täienduskoolitus II

Maksu- ja Tolliamet sai Sisejulgeolekufondist projektile „Maksu- ja Tolliameti ametnike piirikontrollialane täienduskoolitus II“ toetust summas 11 977,48 eurot.

Projekti eesmärgiks oli tagada, et piirikontrolli teostavad nõuetekohase väljaõppe ja spetsiaalse ettevalmistuse saanud ametnikud.

Projekti käigus koolitati Politsei- ja Piirivalveameti ning Sisekaitseakadeemia koostöös väljatöötatud õppekava alusel välja kuni 20 ametnikku, kes koolituse läbinult on omandanud Narva-1 piiripunktis piirikontrolli teostamiseks vajalikud teadmised ja oskused.

Projekt kestis 15.12.2016–29.04.2017. Projekti kaasrahastasid Euroopa Liit Sisejulgeoleku Fondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium.

Maksu- ja Tolliameti ametnike piirikontrollialane täienduskoolitus III

Maksu- ja Tolliamet sai Sisejulgeolekufondist projektile „Maksu- ja Tolliameti ametnike piirikontrollialane täienduskoolitus III“ toetust summas 13 873,14 eurot.

Projekti eesmärgiks on tagada, et piirikontrolli teostavad nõuetekohase väljaõppe ja spetsiaalse ettevalmistuse saanud ametnikud.

Projekt kestab 18.12.2017–29.06.2018.

Maksu- ja Tolliameti ametnike piirikontrollialane täienduskoolitus IV

Maksu- ja Tolliamet sai Sisejulgeolekufondist projektile „Maksu- ja Tolliameti ametnike piirikontrollialane täienduskoolitus IV“ toetust summas 29 600 eurot.

Projekti tulemusel koolitatakse välja täiendavad tolliametnikud, kes hakkavad Politsei- ja Piirivalveameti asemel tegema esimese astme piirikontrolli Sillamäe sadamas (laevade ja laevameeskondade kontroll) ning Narva-1 piiripunkti veokite terminalis.

Projekti abikõlblikkuse periood on 01.08.2019–30.10.2020.

Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Sisejulgeoleku Fondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium.

Projekti kaasrahastasid Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi kaudu ja EV Siseministeerium