Ühtekuuluvusfond 2014-2020

Statsionaarne läbivalgustusseade Narva raudtee piiripunktis


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Perioodi 2014–2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine“ projektile „Statsionaarne läbivalgustusseade Narva raudtee piiripunktis“ toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist summas 2 550 000 eurot. Projekti kogumaksumus oli 3 096 930 eurot.

Projekti eesmärgiks oli salakaubaveo vähendamine ja raudteejaama läbilaskevõime suurendamine.

Projekti tulemusena paigutati Narva raudteejaama piiripunkti riigipiiri ja Narva raudteejaama vahele läbivalgustusseade, millega on võimalik saada röntgenpilte rongidest eesmärgiga tuvastada salakaupa.

Projekt kestis 16.08.2016 kuni 31.05.2018. Koostööpartneriks oli Nuctec Warsaw Company Limited.