Riigihanked

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) osutab Maksu- ja Tolliametile riigihangete korraldamise teenust. RTK lähtub teenuse osutamisel riigihangete seadusest ning RTK riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise korrast.

Kõik Maksu- ja Tolliameti alustatud riigihanked, mille eeldatav maksumus ületab 30 000 eurot (ilma käibemaksuta), leiate riigihangete registrist.