Maksuhoiakute kampaania

Maksmata maksud jätavad jälje

2010. aastal oli maksuhalduri üks eesmärke selgitada, miks maksude maksmine on oluline ja mida iga kodanik läbi nende saab.

2009. aasta teisel poolel läbi viidud uuring, kus muuhulgas käsitleti ka suhtumist maksude tasumisse, näitas, et teadlikkus riigilt saadavate teenuste osas on madal. Ligi pooled kas ei osanud vastata (26%), vastasid, et ei saa riigilt mitte midagi ( 11%) või et kohustused on täidetud (11%). Sama uuring näitas veel, et vabatahtlikku maksude tasumise valmidust aitab suurendada usaldus riigi vastu, maksutulu kasutamise teadlikkuse kasv ning head suhted riigi ja kodaniku vahel.

Teavituskampaania põhisõnum on: „Maksmata maksud jätavad jälje. Sulle meeldivad korras maanteed, tasemel kiirabi, tõhus päästjate ja politsei töö. Meile ka."
Pealinna trollidel võib näha päästjaid sõnumiga: „Sõidame väljakutsele trolliga? Nii võib juhtuda, kui jätad maksud maksmata. Sulle meeldivad korras maanteed, tasemel kiirabi, tõhus päästjate ja politsei töö. Meile ka."

01.03.2017