Maksulaekumised

Sellel lehel avaldame värske info maksustamisperioodi maksulaekumise kohta.

Tulemusi uuendame vaadeldava perioodi osas üks kord nädalas (teisipäeviti) ning võrdluseks on toodud eelmise aasta sama perioodi (terve kuu) maksulaekumine.

Maksudeklaratsioonide esitamise ja maksude tasumise tähtajad:

  • TSD ja selle lisa – maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 10. päev;
  • KMD ja selle lisa, aktsiisideklaratsioonid – maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 20. päev.

Vaadeldava maksustamisperioodi lõplik laekumine saab kokku ülejärgmise kuu esimestel päevadel (nt veebruarikuu laekumise terviksumma avaldame aprilli alguses).

Andmed seisuga 28.06.2020

Tabel. Maksulaekumised (eurodes)
  Jaanuar 2019 Jaanuar 2020 Veebruar 2019 Veebruar 2020 Märts 2019 Märts 2020 Aprill 2019 Aprill 2020 Mai 2019 Mai 2020
Sotsiaalmaks 256 796 222 281 349 214 263 525 298 281 733 922 264 880 420 254 252 556 278 206 045 277 569 336 227 579 808 279 281 114
Füüsilise isiku tulumaks 41 044 908 49 354 281 -16 665 291 -5 256 792 -83 802 699 -82 420 989 19 337 122 29 023 348 38 292 661 43 360 864
Juriidilise isiku tulumaks 69 214 235 57 679 556 21 458 954 20 828 598 29 715 688 27 287 972 25 484 638 34 603 620 62 082 459 29 827 489
Käibemaks 188 166 586 190 061 222 169 434 358 156 426 399 200 153 331 159 254 532 201 647 428 169 711 415 203 729 915

192 009 242

Kütuseaktsiis 46 491 833 15 672 590 43 715 309 20 038 597 80 262 362 27 444 044 22 648 590 32 819 247 42 145 148 43 054 760
Tubakaaktsiis 17 573 206 15 871 663 16 615 519 15 887 785 17 851 194 18 234 941 19 908 216 17 803 176 22 466 407 19 570 891
Alkoholiaktsiis 14 046 042 14 488 888 16 812 682 12 826 273 18 052 802 16 416 817 19 651 336 12 987 694 19 452 097 16 233 275

Riigieelarve ja selle täitmise kohta leiab lisainfot Rahandusministeeriumi veebilehelt „Riigieelarve".
 

06.07.2020