Maksulaekumised

Sellel lehel avaldame värske info maksustamisperioodi maksulaekumise kohta.

Tulemusi uuendame vaadeldava perioodi osas üks kord nädalas (teisipäeviti) ning võrdluseks on toodud eelmise aasta sama perioodi (terve kuu) maksulaekumine.

Maksudeklaratsioonide esitamise ja maksude tasumise tähtajad:

  • TSD ja selle lisa – maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 10. päev;
  • KMD ja selle lisa, aktsiisideklaratsioonid – maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 20. päev.

Vaadeldava maksustamisperioodi lõplik laekumine saab kokku ülejärgmise kuu esimestel päevadel (nt veebruarikuu laekumise terviksumma avaldame aprilli alguses).

Andmed seisuga 22.11.2020

Tabel. Maksulaekumised (eurodes)
  Juuni 2019 Juuni 2020 Juuli 2019 Juuli 2020 August 2019 August 2020 September 2019 September 2020 Oktoober 2019 Oktoober 2020
Sotsiaalmaks 292 217 707 292 762 262 284 670 584 291 765 480 276 019 650 282 006 522 279 136 542 290 217 748 277 023 825 284 849 805
Füüsilise isiku tulumaks 39 540 390 45 566 110 50 441 969 46 922 718 41 244 084 47 308 747 37 556 285 41 084 646 67 074 606 85 158 855
Juriidilise isiku tulumaks 67 099 078 42 674 832 45 827 771 55 378 061 37 604 216 40 909 089 35 514 538 38 587 603 39 893 593 25 506 356
Käibemaks 219 659 722 209 362 599 212 442 723 232 530 303 207 885 814 211 180 009 209 015 559 216 769 497 206 253 590 227 767 073
Kütuseaktsiis 47 547 091 40 902 227 49 958 552 43 641 551 51 918 861 46 065 459 47 744 570 43 309 586 47 512 837 41 538 830
Tubakaaktsiis 19 586 576 22 906 704 20 756 153 24 246 576 20 094 922 20 738 501 18 702 531 20 206 572 19 499 106 17 657 482
Alkoholiaktsiis 13 468 472 25 033 220 27 306 358 23 541 901 20 170 956 18 818 218 17 662 933 15 935 212 67 074 606 16 230 396

Riigieelarve ja selle täitmise kohta leiab lisainfot Rahandusministeeriumi veebilehelt „Riigieelarve".
 

24.11.2020