Sa oled siin

Pääsuõigused e-MTA kasutamiseks füüsilisele isikule ja FIE-le

E-MTA teenuste kasutamiseks peavad kasutajatel olema pääsuõigused. Siit leiate info pääsuõiguste põhimõtete kohta ning juhtnöörid e-MTAs pääsuõiguste andmiseks.

Pääsuõiguste põhimõtted

Automaatsed pääsuõiguste paketid

Kasutajatele antakse rahavastikuregistri või äriregistri andmete alusel e-MTA kasutamiseks automaatselt järgmised pääsuõiguste paketid:

 • Eesti isikukoodiga täisealistele ja laiendatud teovõimega isikutele:

  • „Füüsilise isiku andmete vaataja pakett" ja
  • „Füüsilise isiku esindaja pakett",
 • Eesti isikukoodiga alaealistele ja piiratud teovõimega isikutele (eestkostetavatele):

  • „Füüsilise isiku andmete vaataja pakett" ja
  • „Füüsilise isiku esindaja pakett" alates täisealiseks saamisest või teovõime taastumisest,
 • lapsevanematele lapse ja eestkostjatele eestkostetava nimel:
  • „Füüsilise isiku esindaja pakett" kuni lapse täisealiseks saamiseni või eestkoste lõppemiseni,
 • füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE):
  • „FIE andmete vaataja pakett" ja
  • „FIE esindaja pakett".

Mida võimaldab pääsuõigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks"

„Füüsilise isiku esindaja paketis" ja „IE esindaja paketis" sisaldub pääsuõigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks" (kood: P_EXTERNAL_USER_MANAGER), mis võimaldab e-MTAs:

 1. vaadata oma esindajate pääsuõigusi;
 2. anda esindajatele pääsuõigusi;
 3. muuta ja lõpetada esindajate kehtivaid pääsuõigusi;
 4. kloonida esindajate kehtivaid ja tulevikus kehtima hakkavaid pääsuõigusi;
 5. võrrelda esindajate pääsuõigusi;
 6. lisada esindajaid lemmikutesse ja neid sealt eemaldada;
 7. tellida pääsuõiguste teateid.
   
Pääsuõiguste automaatne lõpetamine

Automaatselt antud pääsuõiguste paketid lõpetatakse rahvastikuregistri ja äriregistri andmete alusel.

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) tegevuse lõppemisel jäävad FIE pääsuõiguste paketid kehtima veel seitsmeks aastaks.

Füüsilise isiku surma korral lõpetatakse talle ja tema esindajatele antud pääsuõigused, v.a esindajatele antud FIE pääsuõigused. Surnud isiku maksuarvestuse sulgemisel lõpetatakse ka tema esindajatele antud FIE pääsuõigused.

Füüsilise isiku pankroti korral jäävad kehtima kõik automaatselt antud pääsuõiguste paketid. Kõik muud füüsilisele isikule antud ja füüsilise isiku poolt antud pääsuõigused lõpetatakse.
 

Pääsuõigused e-MTAs

Pääsuõiguste andmine enda esindamiseks

Enda esindamiseks e-MTAs saate anda pääsuõigusi teistele inimestele. Pääsuõiguse andmisel saate määrata, kas pääsuõigus on delegeeritav või mitte (s.t teie esindaja, kellele õiguse annate, saab seda omakorda edasi anda).

Kõigi esindajatele antavate pääsuõigustega kaasnevad alati järgmised õigused:

 1. vaadata ja muuta esindatava kontaktandmeid;
 2. vastu võtta ja lugeda esindatava haldusakte;
 3. lugeda esindatavale saadetud teateid;
 4. pidada esindatava nimel Maksu- ja Tolliametiga kirjavahetust.
Teenus on e-MTAs: Seaded – Pääsuõigused – Esindajate pääsuõigused.
Vajalik pääsuõigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks"

Pääsuõiguste kloonimine

Kloonimisel saate kõik ühele esindajale antud pääsuõigused anda (kopeerida) ka teisele esindajale.

Kloonida saab ainult kehtivaid ja tulevikus kehima hakkavaid pääsuõigusi.

Kloonida ei saa:

 1. kehtetuid pääsuõigusi;
 2. automaatselt antud pääsuõiguste pakette. Kui esindajal on mõni automaatne pakett, siis kloonitakse kõik teised pääsuõigused, v.a automaatne pakett.
Teenus on e-MTAs: Seaded – Pääsuõigused – Esindajate pääsuõigused.
Vajalik pääsuõigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks"

Esindajate pääsuõiguste võrdlemine

Pääsuõiguste võrdlemisel saab kindlaks teha, miks üks esindaja saab mingit e-teenust kasutada ja teine mitte. Põhjuseks võib olla mingi pääsuõiguse puudumine ja võrdlemine aitab puuduva õiguse välja selgitada.

Korraga saab võrrelda saab kahe esindaja pääsuõiguseid.

Võrdlustabelis kuvatakse valitud esindajate kehtivad pääsuõigused ja pääsuõiguste paketid.

Teenus on e-MTAs: Seaded – Pääsuõigused – Esindajate pääsuõigused.
Vajalik pääsuõigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks"

Esindajate lisamine lemmikutesse

Oma esindajaid saate lisada lemmikute hulka. Pääsuõiguste andmisel on esindajaid mugav lemmikutest otsida ning ei pea meeles pidama esindaja isiku- või registrikoodi.

Lemmikute hulka saab lisada nii füüsilisest isikust kui ka juriidilisest isikust esindajaid.

Esindaja lemmikutesse lisamiseks ja lemmikutest eemaldamiseks tuleb vajutada tähekese ikoonile esindaja nime järel.

Esindajaid saab lemmikute hulka lisada kas lehel „Esindajate pääsuõigused", esindajate otsingu lehtedel või esindajale pääsuõiguste andmisel.

Teenus on e-MTAs: Seaded – Pääsuõigused – Esindajate pääsuõigused.
Vajalik pääsuõigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks"

Pääsuõiguste delegeerimine

Kui Teile antud pääsuõigus või pääsuõiguste pakett on delegeeritav, siis see tähendab, et saate selle pääsuõiguse teisele isikule edasi anda.

Delegeeritavat pääsuõigust/pääsuõiguste paketti tähistab e-MTAs noolekese ikoon pääsuõiguse nime järel.

Teenus on e-MTAs: Seaded – Pääsuõigused – Minu pääsuõigused.

Pääsuõigustest loobumine

Teile antud pääsuõigustest saate loobuda. Loobuda ei saa ainult süsteemi poolt automaatselt antud pakettidest.

Korraga saate loobuda kas ühest, mitmest või kõigist pääsuõigustest või pääsuõiguste pakettidest.

Saate valida kalendrist loobumise kuupäeva või loobuda pääsuõigusest kohe.

Teenus on e-MTAs: Seaded – Pääsuõigused – Minu pääsuõigused.

Pääsuõiguste teadete tellimine

E-MTA kasutamise pääsuõiguste kohta saate tellida teateid. Tellitud teated aitavad meelde tuletada teie või teie esindajate e-MTA pääsuõiguste lõppemist, et saaksite neid vajadusel operatiivselt pikendada. Teateid saab tellida ka selle kohta, kui esindaja on pääsuõiguse saanud või talle antud pääsuõigusest loobunud. Teated saadame e-postiga e-MTAs „Seaded" – „Kontaktandmed" märgitud e-posti aadressile.

 • Teated enda pääsuõiguse kohta
Teenus on e-MTAs: Seaded – Pääsuõigused – Minu pääsuõigused.
Vajalik õigus: „Isiku õigus vaadata talle antud rakenduste kasutamise õigusi“.
Kui esindate rohkem kui ühte isikut, siis valige teadete tellimiseks menüüst „Koondvaade" ning seejärel „Seaded" – „Pääsuõigused" – „Minu pääsuõigused". Tellitud teated saadame kõigi esindatavate pääsuõiguste kohta.
 • Teated esindajate pääsuõiguse kohta

Esindajate pääsuõiguste kohta saab tellide järgnevaid teateid:

 1. teade esindajale lisatud pääsuõiguste kohta;
 2. teade esindaja poolt pääsuõigusest loobumise kohta;
 3. teade esindaja lõppema hakkavate pääsuõiguste kohta;
 4. teade esindaja lõppenud pääsuõiguste kohta.
Teenus on e-MTAs: Seaded – Pääsuõigused – Esindajate pääsuõigused.
Vajalik õigus: „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks"
25.09.2020