Sa oled siin

Puidu ja puittoodete import Indoneesiast alates 15.11.2016

05.12.2016

Euroopa Liit ja Indoneesia sõlmisid 2014. aastal vabatahtliku partnerluslepingu puidu ja puidutoodete järelevalve ning kauplemise reguleerimiseks. Lepingu üheks eesmärgiks on piirata ebaseaduslikult ülesvõetud puitu ning sellest valmistatud toodete eksporti Indoneesiast ja importi Euroopa Liitu.

Selleks alates 15. novembrist 2016 kõik Indoneesiast lähetatud puit ja puittooted (KN 44, 94 ja 97, kaupade täpsema tariifse klassifikatsiooni saab vaadata ELi–Indoneesia vabatahtliku partnerluslepingu lisast IA) peavad olema varustatud Indoneesia poolt väljastatud FLEGT litsentsiga. Litsentsi puudumisel kaubad Euroora Liidu vabasse ringlusse ei vormistata.

Juhime tähelepanu asjaolule, et osa kaupade eksport Indoneesiast ja import Euroopa Liitu on keelatud. Selleks on näiteks spoonihööveldatud või -kooritud puit rubriigist 4407, töötlemata puit rubriigist 4403, raudtee ja trammiteede puitliiprid rubriigist 4406, muud puittooted alamrubriikidest 442090 ja 442190 jt. Täispikka loetelu keelatud kaupadest on toodud ELi–Indoneesia vabatahtliku partnerluslepingu lisas IAB.

Vastavad meetmed on integreeritud ka TARICisse/ETTsse. Kõik teised puitu puudutavad meetmed jäävad samaks.