Maksudeklaratsiooni ESD esitamine

ESD esitavad:

ESD sisestatakse e-maksuamet/e-tollis või laaditakse xml-failist. Faili struktuuri leiate siit.

Uus vorm on kinnitatud rahandusministri 11.09.2014 määrusega nr 32 (PDF).

Uue korra muudatused võrreldes kuni 31.12.2014 kehtiva korraga on järgmised.

  1. Deklaratsiooni on võimalik esitada nii xml-failist (txt asemel) laadimise kui ka e-maksuamet/e-tollis sisestamise teel.
  2. Kaotatakse ära erinevad ESD tüübid. Sotsiaalmaksu eristamine hakkab käima sotsmaksu erijuhu tunnuse (kood 9050) kaudu. Teostatakse deklareeritud tunnuse kontroll.
  3. Sotsiaalkindlustusamet hakkab uues maksudeklaratsioonis ESD deklareerima lisaks erijuhu sotsiaalmaksule (kood 9040) ka kogumispensioni täiendavat sissemakset (kood 9080).


ESD koodide kirjeldus   

1. Kõik koodid (v.a 9010 „Ees- ja perekonnanimi“ e-maksuametis sisestamisel) on maksumaksja täidetavad.

2. Kood 9000 = isiku Eesti isikukood, kelle eest makstakse sotsiaalmaksu. FIE ESD vormil isikukoodi täitmisel kontrollitakse, kas selle isikukoodiga isik on MKRis registreeritud FIE abikaasa.

3. Koodid 9020, 9030, 9060, 9070 näitab maksumaksja formaadis pp.kk.aaaa. Kood 9030 ei saa olla varem kui kood 9020 ning kood 9070 ei saa olla varem kui 9060. Koodide 9020 ja 9060 täitmine on kohustuslik, koodide 9030 ja 9070 mitte. Kood 9020 ja kood 9060 kuupäev ei tohi olla tulevikus deklareeritava perioodi suhtes. Ühe isikukoodi kohta võib olla märgitud mitu erinevat sotsiaalmaksu kohustuse perioodi.

4. Kood 9040 näitab maksumaksja sotsiaalmaksu summat kahe kohaga pärast koma. Ühe isiku kohta võib olla täidetud mitu sotsiaalmaksu summat iga koodiga 9020 ja 9030 märgitud perioodi kohta eraldi.

5. Kood 9050 valib maksumaksja sotsiaalmaksu erijuhu tunnuse loetelust:

§ 6 lg 1 p 1 tunnus – 611,
§ 6 lg 1 p 11 tunnus – 6111,
§ 6 lg 1 p 2 tunnus – 612,
§ 6 lg 1 p 21 tunnus – 6121,
§ 6 lg 1 p 22 tunnus – 6122,
§ 6 lg 1 p 3 tunnus – 613,
§ 6 lg 1 p 31 tunnus – 6131,
§ 6 lg 1 p 32 tunnus – 6132,
§ 6 lg 1 p tunnus – 615,
§ 6 lg 1 p 6 tunnus – 616,
§ 6 lg 1 p 61 tunnus – 6161,
§ 6 lg 1 p 7 tunnus – 617,
§ 6 lg 1 p 8 tunnus – 618,
§ 6 lg 1 p 9 tunnus – 619,
§ 6 lg 1 p 10 tunnus – 6110,
§ 6 lg 1 p 11 tunnus – 6211,
§ 6 lg 1 p 13 tunnus – 6213,
§ 6 lg 1 p 14 tunnus 6114*,
§ 6 lõike 11 tunnus – 620,
§ 6 lõike 12 tunnus – 721,
§ 61 tunnus – 810.


Märkus: tunnus 6114 rakendub alates 01.09.2015 (doktorant/HTM).

Süsteem teostab sisestatud tunnuse kontrolli lähtudes ESD esitaja registrikoodist (ESD kood 104):
1) SKA registrikood 70001975 lubatud tunnused: 611, 6111, 612, 615, 618, 619, 6110.
2) Ministeerium või muu riigiasutus registrikood 70 algusega (peale nimetatu punktides 1, 3, 5, 8) ning Riigikogu Kantselei lubatud tunnus 612. Haridus- ja Teadusministeeriumile 70000740 on lubatud lisaks tunnus 6114.
3) Kaitsevägi 70008641 lubatud tunnused: 612, 6121, 613, 6131, 6132.
4) Vabariigi Presidendi Kantselei 74000234 lubatud tunnus 6122.
5) Kaitseressursside Amet registrikood 70007647 lubatud tunnused: 612, 613, 6131.
6) Kaitseliit 74000725 lubatud tunnus 6132.
7) Töötukassa registrikood 74000085 lubatud tunnused: 616, 6161, 617, 6211.
8) Päästeamet registrikood 70000585 lubatud tunnused: 612, 6213.
9) KOV registrikood 75 algusega lubatud tunnus 620.
10) Loomeliit registrikood 80 algusega lubatud tunnus 721.
11) FIE Eesti rahvastikuregistri isikukoodiga lubatud tunnus 810.    

6. Kood 9080 näitab maksumaksja positiivse või negatiivse arvu, kahe kohaga pärast koma. Ühe isiku kohta võib olla täidetud mitu täiendava sissemakse summat iga koodiga 9060 ja 9070 märgitud perioodi kohta eraldi.

7. Kood 9100 = koodide 9040 summa.

8. Kood 9110 = koodide 9080 summa.

9. Sotsiaalmaksu määr on 33%, v.a järgmised erijuhu tunnused, mille puhul on sotsiaalmaksu määraks 13% (ainult ravikindlustus): 6131, 6132, 616, 6161, 618, 619, 6211, 6213.

E-maksuamet/e-tolli koht, kust alustatakse ESD käsitsi sisestamist: Deklaratsioonid – vasakpooolses menüüs TSD – 2015 sellele lingile vajutades avaneb deklaratsiooni liigi valik (saab valida kas TSD või ESD), aasta ja kuu.

Sisestage lisamise reale (helesinine) kõik vajalikud isikuandmed ja vajutage nupule „Lisa ja salvesta rida", mis asub isikukoodi ees. Isikuandmed salvestatakse.

Pärast kõikide isikute andmete sisestamist ja salvestamist vajutage nupule „Kinnita". Deklaratsioon ESD on kinnitatud.

09.02.2015
 

 

06.12.2016