Sa oled siin

Registreeritud eksportijate (REX) süsteemi kohaldamine alates 1. jaanuarist 2017 üldise soodustuste kava (GSP) alusel soodustusi saavate riikidega (täiendatud 22.12.2016 ja 02.01.2017)

14.12.2016

GSP ja registreeritud eksportijate (REX) süsteem

* 22.12.2016 parandused/täiendused
** 02.01.2017 parandus/täiendus

Alates 1. jaanuarist 2017 kohaldub üldiste soodustuste kava raames REX-süsteem nende arenguriikide osas, kes on sellest Euroopa Komisjonile teada andnud ja ka vastavad tingimused täitnud (teavitanud komisjoni eksportijaid registreerivast ametkonnast ja päritolukinnituste järelkontrolli teostavast ametkonnast).

REX-süsteem asendab päritolusertifikaadid GSP vorm A ja arvedeklaratsioonid päritolukinnitustega.

Üleminekuperiood kestab kuni 30. juuni 2020.

*Praeguseks on REX-süsteemi kasutuselevõtust 2017. aastal teavitanud Angola, Burundi, Bhutan, Kongo Demokraatlik Vabariik, Kesk-Aafrika Vabariik, Kongo, Cooki saared, Djibouti, Etioopia, Mikroneesia, Ekvatoriaal-Guinea, Guinea-Bissau, India, Keenia, Komoorid, Kiribati, Laose Demokraatlik Vabariik, Libeeria, Mali, Nauru, Nepal, Niue saar, Pakistan, Saalomoni saared, Sierra Leone, Somaalia, Lõuna-Sudaan, São Tomé ja Príncipe, Sambia, Tšaad, Togo, Tonga, Timor-Leste, Tuvalu ja Jeemen, kuid vastavad tingimused on hetkeks täitnud India, Keenia, Nepal, Laos ja Sambia.

*ETTs on loodud kaks alljärgnevat riikide gruppi seoses REX-iga:

2006 – üleminekuperioodil REX-riigid, hetkel IN, KE, LA, NP, ZM

2007 – täielikult REX-süsteemi kohaldavad riigid (GSP vorm A ei ole enam kasutusel).
          See riikide rühm on tühi enne aastat 2018.

Eksportijad, kes ekspordivad pärinevaid kaupu, mille väärtus saadetises on üle 6000 euro, registreeritakse REX-andmebaasis, neile väljastatakse vastav registreeritud eksportija number ja nad hakkavad väljastama päritolukinnitusi, mille tekstis peab olema toodud nendele väljastatud registreeritud eksportija number.

GSP riigis, kes on alustanud eksportijate registreerimist, väljastavad eksportijad, kelle saadetises on pärinevaid kaupu väärtuses alla 6000 euro, päritolukinnitusi, kuid neil ei ole vaja taotleda enda registreerimist. Samuti väljastatakse päritolusertifikaati GSP vorm A eksportijate registreerimist alustanud riikides eksportijatele, keda ei ole veel jõutud registreerida ja kelle saadetistes on pärinevaid kaupu üle 6000 euro. Päritolukinnituse tekstid inglise, prantsuse ja hispaania keeles on toodud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 lisas 22-07. Samas on ka toodud allmärkused päritolukinnituse koostamiseks.

Päritolukinnituse tekst inglise keeles:

The exporter … (Number of Registered Exporter) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is …

Päritolutõendid GSP vorm A ja arvedeklaratsioon jäävad kehtima ekspordil nendest riikidest, kes on teavitanud, et hakkavad oma eksportijaid registreerima hiljem.

Registreeritud eksportija mittekonfidentsiaalsed andmed avaldatakse internetis veebilehel **"REX number validation" ja importijad ELis peavad enne tollimaksusoodustuste taotlemist kontrollima antud veebilehelt, kas nende partneri poolt väljastatud päritolukinnitusel toodud registreeritud eksportija number on kehtiv.

REX-numbri formaat:

an..35 (tähe/numbrimärki)

  • mis algab 2-kohalise ISO riigitähisega
  • millele järgneb tekst ‘REX’
  • millele järgneb an..30

näiteks INREXABC12345

Liikmesriikides registreeritakse eksportijaid GSP REX-süsteemis vaid siis, kui ELi päritoluga materjale, mille väärtus saadetises on üle 6000 euro, eksporditakse kahepoolse kumulatsiooni raames GSP riikidesse töötlemiseks või on vaja väljastada asenduspäritolukinnitusi Norrasse, Šveitsi või mõnda teise liikmesriiki.

Soodustuse saamiseks esitatakse kauba vaba ringluse tolliprotseduurile suunamisel tollideklaratsioon järgmiste andmetega:

Lahter 36 „Soodusrežiim“ 2xx

Tollideklaratsiooni täitmisel tuleb 2-ga algavate soodustuste kohaldamisel juhul, kui päritolutõendiks on registreeritud eksportija poolt koostatud päritolukinnitus, märkida tollideklaratsiooni lahtrisse 44:

44AA „Lisadokumendi kood“ märkida ETT sertifikaadi kood C100
44AB „Viide“ märkida registreeritud eksportija number
44AC „Kuupäev“ ei märgita
44BC „Dokument“ ei märgita
üks päritolukinnitustest U164, U165 või U167
44AA „Lisadokumendi kood“ märkida ETT sertifikaadi kood vastavalt kas U164, U165 või U167
44AB „Viide“ märkida päritolukinnituse koostamise kuupäev vormingus aaaakkpp
*44AC „Kuupäev“ märkida kuupäev
44BC „Dokument“ päritolukinnitus laetakse üles

Complex on liidestatud REX-andmebaasiga, kontrollimaks registreeritud eksportija numbri kehtivust päritolukinnituse koostamise kuupäeval.

Kui päritolutõendiks on tavalise eksportija poolt koostatud päritolukinnitus saadetisele, kus pärinevaid kaupu on väärtuses kuni 6000 eurot, märkida tollideklaratsiooni lahtrisse 44:

44AA „Lisadokumendi kood“ märkida ETT sertifikaadi kood U166
44AB „Viide“ märkida päritolukinnituse koostamise kuupäev vormingus aaaakkpp
*44AC „Kuupäev“ märkida kuupäev
44BC „Dokument“ päritolukinnitus laetakse üles

ELi liikmesriikide eksportijate registreerimiseks tuleb esitada komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 lisas 22-06 toodud taotlus Maksu-ja Tolliameti tolliosakonna tollitalitusele või edastada see digiallkirjastatult aadressile emta@emta.ee

Juhul kui ülaltoodu osas tuleb muudatusi, teavitatakse sellest meie kodulehel.