USA-st pärit teatud toodete impordile kehtib 25%-line täiendav tollimaks

Komisjoni rakendusmäärusega 2018/886 kehtestati täiendavad tollimaksud alates 22. juunist 2018 Ameerika Ühendriikidest pärit määruse I lisas loetletud kaupade impordile (näiteks teksapüksid, T-särgid, kosmeetikatooted, tubakatooted, spordijalatsid, mootorrattad, paadid jne). Kaupade nimetused ja tollimaksumäärad ning muud nõuded leiate Eesti Tollitariifistikust (ETT), avades seal „Meetmed" alt „Deklareeritava kaubakoodi jaoks" ning sisestades kaubakoodi ja päritoluriigi.

Täiendavast tollimaksust on vabastatud kaubad, mille väärtus on alla 150 euro.

Samuti ei tule täiendavat tollimaksu tasuda kaupadelt, mis on eksporditud USA-st Euroopa Liitu enne 22. juunit 2018.

27.08.2018