Sa oled siin

Seestöötlemise ja ajutise impordi loa taotlemisel tollideklaratsiooniga (profiilid I1 ja I1A) muutuvad esinduse ja tagatise reeglid alates 01.03.2018

31.01.2018

Muudatuse sisuks on, et tollideklaratsiooni esitamisel ei tohi kasutada kaudset esindust ja tagatise peab esitama kauba saaja (seni võis kasutada ka kaudset esindust ja esindaja tagatist):

  • esindusviis (lahter 14H) võib olla 1 – „Deklarant on kaubasaaja/saatja" ja 2 – „otsene esindus" (3 – „kaudne esindus" ei ole lubatud)
  • tasumisviisi (lahter 48) võib olla 1 – „Saaja või saatja tagab" või 3 – „Saaja või saatja maksab" (0 – „Esindaja tagab" ja 2 – „Esindaja maksab" ei ole lubatud). Koodi 1 kasutatakse seestöötlemise ja täieliku maksuvabastusega ajutise impordi korral. Koodi 3 osalise maksuvabastusega ajutise impordi korral.

Muudatus tuleneb ELi liikmesriikide praktika ühtlustamisest Liidu tolliseadustiku (LTS) artikli 5 lõike 35, artikli 170 lõike 1 ja artikli 211 lg 3 punktide b–d rakendamisel (vt protseduuride suunised (PDF) lk 15).

Luba antakse isikutele, kes kasutavad/töötlevad kaupa või korraldavad selle kasutamist/töötlemist, esitavad tagatise, vastutavad loaga ettenähtud tingimuste ja kohustuste täitmise eest (LTS art 211 lg 3 punktid b, c ja d) ning peavad asjakohast arvestust protseduurile suunatud kauba üle (LTS art 214).

Kuna tollideklaratsiooni esitamist loetakse loa taotluseks (DA art 163), peab tollideklaratsiooni esitaja olema isik, kes vastutab eespool nimetatud kohustuste täitmise eest (LTS art 170 lg 1).

Isik (loa taotleja) võib esitada tollideklaratsiooni ise või määrata otsese esindaja (otsene esindaja tegutseb teise isiku nimel). Kaudset esindust ei saa kasutada, kuna kaudne esindaja tegutseb enda nimel (LTS art 18 lõige 1) ja seega taotleks kaudne esindaja seestöötlemise või ajutise impordi luba enda nimele, samas ei loe me kaudset esindajat kauba kasutajaks/töötlejaks või kasutamise/töötlemise korraldajaks.

Tagatise peab esitama loa taotleja, s.t et otsene esindaja ei saa esitada tagatist (sh käendusdokumenti), sest otsesest esindajast ei saa LTSi kohaselt võlgnikku. Lisaks ei saa otsene esindaja esitada tagatist ka käendajana, kuna Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud käendajad on piiritletud pankade ja kindlustusettevõtjatega (vt tagatiste käendajate loetelu).
 

Lisainfot saab telefonil 880 0814 ja e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee.