Sa oled siin

Täiendavad tollimaksud Ameerika Ühendriikidest pärit teatavate toodete suhtes (täiendatud 25.06.2018)

21.06.2018

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/886 kehtestatakse täiendavad tollimaksud määruse I ja II lisas loetletud ja Ameerika Ühendriikidest pärit toodete impordi suhtes.

Tollimaksude rakendamine toimub kahes jaos:

  • esimeses etapis kohaldatakse I lisas loetletud toodete impordi suhtes täiendavat 10% ja 25% suurust tollimaksu alates 22. juunist 2018;
  • teises etapis kohaldatakse II lisas loetletud toodete impordi suhtes täiendavat 10%, 25%, 35% ja 50% suurust tollimaksu:
    • alates 1. juunist 2021 või
    • alates viiendast päevast pärast kuupäeva, mil WTO vaidluste lahendamise organ võtab vastu otsuse, et USA kaitsemeetmed ei ole kooskõlas WTO lepingu asjakohaste sätetega, kui see toimub varasemal kuupäeval.

Täiendavat infot tollimaksumäärade kohta leiab lisaks määrusele ka ETTst.

Täiendavad tollimaksud ei rakendu 17. mail 2018 jõustunud rakendusmääruse (EL) 2018/724 artiklis 4 toodud juhtudel.

Lisatud 25.06.2018:

Kuna tollideklaratsiooni töötlemise süsteemis Complex ei saa automaatselt kohaldada täiendava tollimaksu vabastust kaupadele, mis on pärit ja eksporditud USAst liitu enne 22. juunit 2018 ning mis on loetletud määruse 2018/886 I lisas, palume esitada tollimaksu tagasimaksmise või vähendamise taotlus.

Samuti palume esitada tollimaksu tagasimaksmise või vähendamise taotlus, kui määruse 2018/724 I lisas loetletud USAst pärit kaupadele on välja antud impordilitsents enne 17. maid 2018.

Tollimaksu tagasimaksmise ja vähendamise taotluse esitamise kohta leiate täiendavat infot veebilehelt „Tollimaksu tagasimaksmine ja vähendamine".