Sa oled siin

Teade endisest Jugoslaavia Makedoonia vabariigist, Venemaalt ja Türgist pärit torude ja õõnesprofiilide importi käsitleva dumpinguvastase menetluse algatamise kohta

28.09.2018

Teade on avaldatud Euroopa Liitu Teatajas 28. septembril 2018.

Euroopa Komisjonile esitati kaebus, milles väidetakse, et endisest Jugoslaavia Makedoonia vabariigist, Venemaalt ja Türgist pärit rauast (v.a malmist) või terasest (v.a roostevabast terasest) ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega keevistorusid, torusid ja õõnesprofiile imporditakse dumpinguhinnaga ja see tekitab kahju liidu tootmisharule.

Kaebuses esitatud väidete kindlaks tegemiseks algatas komisjon dumpinguvastase uurimise. Uurimisega tehakse kindlaks, kas kõnealustest riikidest pärit uurimisalust toodet imporditakse dumpinguhinnaga ning kas kõnealune dumping on põhjustanud kahju liidu tootmisharule. Selleks et teha kindlaks, kas liidu tootmisharule on põhjustatud kahju, kutsutakse liidu uurimisaluse toote tootjaid komisjoni uurimises osalema

Käesoleva uurimise raames vaadeldav toode on rauast (v.a malmist) või terasest (v.a roostevabast terasest) ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega keevistorud, torud ja õõnesprofiilid, kuid mitte gaasi- ja naftajuhtmete magistraaltorud või manteltorud ja survetorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks.

Praegu kuuluvad uurimisalused tooted CN-koodide 7306 61 92 ja 7306 61 99 alla. Need CN-koodid on antud ainult teavitamise eesmärgil.

Kõik huvitatud isikud, kes soovivad kaebuse kohta või mis tahes muu uurimise algatamisega seonduva aspekti kohta märkusi esitada, peavad seda tegema 37 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist.

Uurimise algatamisega seonduvad ärakuulamistaotlused tuleb esitada 15 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest.

Vastavalt alusmääruse artikli 6 lõikele 9 viiakse uurimine lõpule tavaliselt 13 kuu, kuid mitte rohkem kui 14 kuu jooksul pärast käesoleva teate avaldamist. Vastavalt alusmääruse artikli 7 lõikele 1 võidakse ajutised meetmed kehtestada üldjuhul seitse kuud, kuid mitte rohkem kui kaheksa kuud pärast käesoleva teate avaldamist.

Rohkem infot saate Euroopa Komisjoni teatest 2018/C 347/06.