Heakskiidetud eksportija loa väljastamine arve- ja päritoludeklaratsioonide koostamiseks

Allolev juhis on mõeldud juhindumiseks äriühingutele, kes soovivad taotleda heakskiidetud eksportija luba arvedeklaratsioonide ja päritoludeklaratsioonide vormistamiseks. Dokumendi väljatöötamisel on lähtutud komisjoni rakendusmääruse nr 2015/2447 artiklitest 67 ja 120, Euroopa Liiduga sõlmitud sooduslepingutest ja ühepoolset sooduskorda reguleerivatest õigusaktidest.

Juhises vaadeldakse heakskiidetud eksportija staatuse saamise tingimusi ning heakskiidetud eksportija loa andmise korda, loa sisu, lubade järelevalvet ja loa taotlemist Eestis.

13.11.2019