ELi ning Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide vahelise majanduspartnerluslepingu kohaldamisest

Majanduspartnerluslepingu vahelepingut Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide vahel kohaldatakse esialgselt alates 14. maist 2012 Euroopa Liidu ning Madagaskari Vabariigi, Mauritiuse Vabariigi, Seišelli Vabariigi ja Zimbabwe Vabariigi vahel (ELT L 111, 24.4.2012). 
 

01.02.2016