Euroopa Liidu ja Gruusia vaheline assotsiatsioonileping jõustub 1. septembril 2014

Leping on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas nr 261/2014.
 

01.02.2016