Euroopa Liidu ja Lääne-Aafrika majanduspartnerluslepingu vahelepingu kohaldamine Côte d'Ivoire'iga (Elevandiluurannikuga) alates 03.09.2016

Majanduspartnerluslepingut ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lääne-Aafrika vahel, mis on avaldatud ELTs L 59/2009 kohaldatakse alates 03.09.2016 Côte d'Ivoire'iga (Elevandiluurannikuga). Lepingujärgseid tollimaksusoodustusi saavad selle kohaldamise kuupäevast nii Côte d'Ivoire'i (Elevandiluuranniku) sooduspäritoluga kaubad impordil Euroopa Liitu kui ka Euroopa Liidu sooduspäritoluga kaubad impordil Côte d'Ivoire'i (Elevandiluurannikusse), kui esitatakse määruse (EL) 2016/1076 lisas II toodud sooduspäritolutõend. Kuna vaheleping ei sisalda päritoluprotokolli, kohaldatakse määruse lisas II sätestatud (EL) 2016/1076 päritolureegleid.
 

12.03.2018