Euroopa Liidu ja Lõuna-Korea vahelise vabakaubanduslepingu kohaldamisest

Euroopa Liidu ja Lõuna-Korea vahelist vabakaubanduslepingut, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas L127 (14.05.2011), kohaldatakse 1. juulist 2011.

Kuna antud lepingu päritoluprotokollis on sätestatud kauba päritolu tõendavaks dokumendiks ainult eksportija poolt väljastatavad päritoludeklaratsioonid (kindla sõnastusega tekst arvel või muul kaubaga koos saadetaval dokumendil), tuleb eksportijatel, kes soovivad Lõuna-Koreasse eksportida Euroopa Liidu sooduspäritoluga kaupu, mille väärtus saadetises on üle 6000 euro, ja väljastada ka päritoludeklaratsioone tollimaksusoodustuste saamiseks, taotleda tollilt heakskiidetud eksportija õigused.

Lõuna- Koreasse ei väljastata tolli poolt kinnitatavaid liikumissertifikaate EUR.1.

Heakskiidetud (kinnitatud) eksportija õiguse väljastamise kohta saab teavet Maksu- ja Tolliameti kodulehelt siit. Lõuna-Korea puhul kehtib õiguse väljastamise tingimustest vaid see, et äriühing oskab rakendada päritoluprotokolli sätteid ning omab kõiki tema poolt eksporditavate kaupade päritolu tõendavaid dokumente.

Lepingu kohaldamisel peaks veel teadma järgmist.

  • Kui kaubad on 1. juulil transiidil või ajutisel ladustamisel tollilaos või vabatsoonis ja esitatakse tollile, kohaldatakse päritoluprotokolli artiklit 34, mis sätestab, et kaubad saavad soodustust, kui 12 kuu jooksul 1. juulist esitatatakse pärast eksporti väljastatud lepingukohane päritolutõend.
  • Enne 1. juulit 2011 väljastatud päritolutõendi alusel ei saa soodustust kohaldada kaupadele, mis ei ole eelpool toodud olukorras (s.t eksporditakse Koreasse või ELi pärast 1. juulit), ning neile kehtib artikli 16 lõige 6: päritolutõendi võib väljastada tagantjärele pärast eksporti tingimusel, et see esitatakse 2 aasta jooksul pärast importi Euroopa Liidus ja 1 aasta jooksul pärast importi Koreas.
  • Heakskiidetud eksportija õiguse väljastamise kuupäeva ei arvestata, s.t päritoludeklaratsiooni peab aktsepteerima ka siis, kui eksportija ei olnud eksportimise kuupäeval saanud heakskiidetud eksportija õigust tingimusel, et päritoludeklaratsioon väljastatakse pärast heakskiidetud eksportija õiguse saamist.

Lugege veel: Euroopa Liit – Lõuna- Korea VKL praktikas (eesti keeles (PDF))

 

12.03.2018