Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise assotsiatsioonilepingu ajutine kohaldamine alates 01.01.2016

Assotsiatsioonilepingut Euroopa Liidu ja Ukraina vahel, mis on avaldatud ELTs L 161/29.5.2014, kohaldatakse ajutiselt alates 01.01.2016. Lepingujärgseid tollimaksusoodustusi saavad selle kohaldamise kuupäevast nii Ukraina sooduspäritoluga kaubad impordil Euroopa Liitu  kui ka Euroopa Liidu sooduspäritoluga kaubad impordil Ukrainasse, kui esitatakse lepingujärgne sooduspäritolutõend, liikumissertifikaat EUR.1 või arvedeklaratsioon. Lepingu protokoll nr 1, mis käsitleb mõiste „päritolustaatusega tooted" määratlust ja halduskoostöö viise, on toodud lepingu lehekülgedel 1994–2120.

Aimi Pihel
6762155
 

01.02.2016