Euroopa Liidu ühepoolsed sooduskorrad

(viited päritolureegleid käsitlevatele õigusaktidele)

  1. Üldine soodustuste süsteem (GSP) – Nõukogu määrus nr 978/2012 päritolureeglid – komisjoni delegeeritud määruse 2015/2446 artiklid 37, 41–58 ja komisjoni rakendusmääruse 2015/2447 artiklid 70–112
  2. Lääne-Balkani riigid – Nõukogu määrus 2007/2000
    Pikendatud – Kosovo – Nõukogu määrus 1946/2005 (L 312/2005)
    Päritolureeglid – komisjoni delegeeritud määruse 2015/2446 artiklid 37, 59–70 ja komisjoni rakendusmääruse 2015/2447 artiklid 113–126
  3. Ülemereterritooriumid – Nõukogu otsus (L 344/13). Alates 01.01.2020 Nõukogu otsus 2019/2196 (ELT L 45/10/2020), päritolureeglid VI lisa
  4. Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkond – sooduskord, Nõukogu määrus 1076/2016
  5. Süüria – koostööleping (L 269/78)

 

04.03.2020