Euroopa Ühenduse, Lääne-Balkani riikide ja Türgi vaheline päritolu kumulatsioon

Euroopa Komisjon avaldas Euroopa Liidu Teatajas C 62, 17.3.2009 teatise sooduslepingute kohta, millega nähakse ette päritolu diagonaalne kumulatsioon ühenduse ning Lääne-Balkani riikide ja Türgi vahel ja teatajas C 154, 7.7.2009 teatise selliste päritolureegleid käsitlevate protokollide kohaldamise kuupäeva kohta, millega nähakse ette päritolu diagonaalne kumuleerumine ühenduse ning Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Serbia ja Türgi vahel.

Päritolu kumulatsiooni saab kohaldada riikide vahel, millistel on kumulatsiooni kohaldamise hetkel olemas lepingud ühesuguste päritoluprotokollidega, millede olemasolu ja jõustumise kuupäevad on toodud teatise maatriksis.


Euroopa Ühenduse, Lääne-Balkani riikide ja Türgi vahelist päritolu kumulatsiooni võimaldavate lepingute päritoluprotokollid
 

  1. Albaania  leping (L 107/2009)
  2. Bosnia ja Hertsegoviina  stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu vaheleping (L 169/08 lk 406624)
  3. Horvaatia  leping (L 243/2009), päritoluprotokolli muudatus (ELT L 156/11)
  4. Makedoonia  vaheleping (L 99/08)
  5. Montenegro  stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu vaheleping (L 345/07)
  6. Serbia  vaheleping (L 28/10 lk 292386)
  7. Türgi  vabakaubanduslepingud
30.08.2020