Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlik konventsioon

Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlik konventsioon on rahvusvaheline leping, mis sätestab ühe päritolureeglite komplekti konventsiooni osapooltele. Nimetatud konventsioon avaldati 26.02.2013 Euroopa Liidu Teatajas nr L 54. Protseduurid konventsiooni kohaldamiseks osaliste poolt kestavad.

Konventsiooni osapooled on:

  • Euroopa Liit
  • EFTA riigid (Norra, šveits, Liectenstein, Island)
  • Fääri saared
  • Türgi
  • nn Barcelona protsessis osalevad riigid ehk Vahemeremaad (Jordaania, Egiptus, Palestiina, Iisrael, Tuneesia, Maroko, Alžeeria, Liibanon, Süüria )
  • nn EL-i stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid (Albaania, endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia, Montenegro, Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo).

Heaks on kiidetud ka Moldova ühinemine konventsiooniga.

Konventsiooniga luuakse üks suur diagonaalse kumulatsiooni piirkond, kus on ühendatud Euroopa – Vahemeremaad ja Lääne-Balkani riigid.

Päritolureeglite protokollid kõigis osapoolte vahel sõlmitud vabakaubanduslepingutes tuleb asendada protokollidega, mis viitavad konventsioonile. Selleks on vajalik asjasse puutuva lepingu pädeva ühiskomitee otsust päritolureeglite muutmiseks. Vastavad otsused on heaks kiidetud ja konventsiooni kohaldatakse lepingutes EL – Serbia, EL – Montenegro, EL – Albaania alates 01.02.15, EL – Norra, EL – Island ja Euroopa majanduspiirkonna lepingus alates 01.05.15, EL – Fääri saared alates 12.05.15, EL – Šveits ja EL – Egiptus 01.02.2016. Teiste osapooltega otsuste vastuvõtmise protseduurid kestavad.

Euroopa Komisjon avaldab ELT-s C-seerias teatised kuupäevade kohta, millest alates kohaldatakse Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlikku konventsiooni või päritolureegleid käsitlevaid protokolle, millega nähakse ette päritolu diagonaalne kumulatsioon kõnealuste konventsiooni osaliste vahel.

Viimane teatis C 67/2 avaldati 02.03.2020.

05.03.2020