SADC majanduspartnerluslepingu kohaldamine Mosambiigiga

Vastavalt ELT-s L 38/10.2.18 avaldatud teatisele kohaldatakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt SADC majanduspartnerluslepingut Euroopa Liidu ja Mosambiigi Vabariigi vahel ajutiselt alates 4. veebruarist 2018.
 

13.02.2018