Tollimaksusoodustused Ecuadorist pärit kaupadele alates 01.01.2015

30.12.2014 avaldati Euroopa Liidu teatajas nr L 372 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1384/2014, millega sätestatakse soodustused Ecuadorist pärit kaupadele.

Ecuadori kaupadele ei kohaldu alates 1. jaanuarist 2015 üldise soodustuste kavaga (GSP) sätestatud soodustused. Kuna 12.12.2014 parafeeriti aga Ecuadori ühinemise protokoll ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepinguga, soovis Euroopa Liit säilitada Ecuadorist pärit kaupadele tollimaksud 12.12.2014 kehtinud tasemel ka alates 01.01.2015.
 
Soodustused sätestati ülalnimetatud määrusega. Määrus kaotab kehtivuse kuus kuud pärast ühinemisprotokolli jõustumist või selle ajutist kohaldamist või 31.12.2016, olenevalt sellest, mis on varasem.

Kuigi soodustusi ei kohaldata GSP kava alusel, on päritolu tõendavateks dokumentideks päritolusertifikaat GSP vorm A või arvedeklaratsioon saadetise korral, mis sisaldab Ecuadorist pärit kaupu kuni 6000 euro väärtuses.

Soodustuse koodiks tollideklaratsiooni lahtris 36 tuleb märkida 200.
 

01.02.2016