Vahepease majanduspartnerluslepingu ajutine kohaldamine Ghanaga alates 15.12.2016

Vahepealset majanduspartnerluslepingut ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, mis on avaldatud ELTs L 287/2016, kohaldatakse alates 15.12.2016. Lepingujärgseid tollimaksusoodustusi saavad selle kohaldamise kuupäevast nii Ghana sooduspäritoluga kaubad impordil Euroopa Liitu kui ka Euroopa Liidu sooduspäritoluga kaubad impordil Ghanasse, kui esitatakse määruse (EL) 2016/1076 lisas II toodud sooduspäritolutõend. Kuna vahepealne leping ei sisalda päritoluprotokolli, kohaldatakse määruse lisas II sätestatud (EL) 2016/1076 päritolureegleid.
 

07.07.2017