Complexi X-tee

Pealkiri ​Kirjeldus ​Kuupäev
​EMTA X-tee liidese spetsifikatsioon (versioon 6) (72.06 KB, PDF) ​Dokument kirjeldab üldist protokolli sõnumite vahetamiseks MTA X-tee vahendusel. See spetsifikatsioon on ühine kõigi pakutavate teenuste jaoks ning kirjeldab suhtluse tehnilisi aspekte ​07.06.2017
​X-tee TolliOperatsioon v. (7.45 KB) Teenuse WSDL (XML-formaadis) tehniline kirjeldus 14.06.2017
Complex X-tee liides (507.56 KB, PDF) Dokument kirjeldab X-tee vahendusel ettevõtetele pakutavaid tollideklaratsioonidega seotud teenuseid 06.11.2019
Complex sõnumid (38.3 KB, PDF) Loetelu Complexis kasutatavatest sõnumitest 06.11.2019
Complex andmekoosseis (122.77 KB, PDF) Andmekoosseis 08.01.2018
Complex koodiloend (134.35 KB, XLSX) Koodiloend seisuga 01.05.2021 (uuendatud on „TarneTingimused" koode) 01.05.2021
Complex koodiloend (137.82 KB, XLSX) Koodiloend seisuga 01.01.2020 27.12.2019
Complex koodiloend (133.73 KB, XLSX) Koodiloend seisuga 01.02.2019 31.01.2019
xsd (24.63 KB, ZIP) Sõnumite XML-skeemide definitsioonid 06.11.2019
Tegevusjuhis ettevõttele tolli infosüsteemide masin-masin liidese testide teostamiseks (297.64 KB, PDF) Dokument kirjeldab testimisega seotud tegevusi, mida on ettevõttel vaja teha, kui ta soovib hakata esitama dokumente MTA tolli infosüsteemis kasutades masin-masin liidest 07.05.2018
01.05.2021