Süsteemi Impulss tehniline spetsifikatsioon

X-tee


Impordi tollideklaratsiooni andmeid on võimalik esitada andmevahetuskihi X-tee kaudu. Selleks peab juriidilise isiku infosüsteem olema liidestatud Maksu- ja Tolliameti infosüsteemiga.

Impulss X-tee teenuse avamiseks tuleb ettevõttel edukalt sooritada testid Maksu- ja Tolliameti arenduskeskkonnas.

Fail Kuupäev Märkus
Impulss X-tee liides (2.54 MB, PDF) 07.05.2021 muudatused märgitud kollase värviga, seisuga 29.04.2021
Andmekoosseis (29.51 KB, XLSX) 08.06.2021 muudatused on märgitud värvidega: rohelisega on lisatud ja punasega on eemaldatud elemendid
Profiilide lõikes andmekoosseis (52.56 KB, XLSX) 08.06.2021  
Sõnumite XSD (19.91 KB, ZIP) 08.06.2021  
X-tee sõnumite ülevaade (8.73 KB, PDF) 31.03.2021 uuendatud PDF päringu osa
X-tee sõnumite näidised (12.21 KB, ZIP) 11.03.2021  
X-tee veateated (6.8 KB, PDF) 08.06.2021  
Impulss.wsdl (37.78 KB) 29.01.2021  
Impulss Rules 05.04.2021 (47.39 KB, XLSX) 08.04.2021  

Kuna arendus on käimas, siis dokumendid täienevad ning olemasolevatesse dokumentidesse võib tulla muudatusi.
 

18.06.2021