Süsteemi Impulss testimine

Enne testimist

Enne kasutajaliideses testima asumist palume teil tutvuda süsteemi Impulss kasutamisjuhendiga.

Enne X-tee sõnumite testima asumist palume teil tutvuda süsteemi Impulss tehnilise spetsifikatsiooniga.

Küsimused saate saata e-posti aadressile impulssinfo@emta.ee.

Masin-masin liidese kaudu andmete saatmise testimiseks tuleb liituda X-tee andmevahetuskihi testkeskkonnaga ja seadistada X-tee turvaserver. Täiendav info X-tee kohta on kättesaadav Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) veebilehelt „Liitumine X-teega" ning küsimusi saate esitada kasutajatoele e-posti aadressil help@ria.ee ja telefonil 663 0230 (tööajad: E–N 8.30–17.00 ja R 8.30–16.00).

Õiguste taotlemine

Kasutajaliidese testimiseks tuleb taotleda pääsuõigused e-MTA koolituskeskkonda.

X-tee testimiseks võite taotleda pääsuõigused e-MTA koolituskeskkonda – sellisel juhul on võimalik Impulsi kasutajaliidesest kontrollida esitatud tollideklaratsioonide olekuid ja andmete kandumist üle X-tee Maksu- ja Tolliameti süsteemi Impulss.

Õiguste saamiseks tuleb täita taotlus süsteemi Impulss kasutajaliidese ja/või X-tee testimiseks (61.66 KB, PDF) ja saata see e-posti aadressile impulssinfo@emta.ee.

Taotlus peab olema allkirjastatud ettevõtte esindusõigusliku isiku (juhatuse liikme) poolt. Kui taotluse esitab volitatud esindaja, siis on vajalik esitada ka esindusõigust tõendav volikiri.

Õiguste andmisest teavitame teid e-kirjaga. Seejärel saate testimist alustada.

Testimine

Maksu- ja Tolliameti koolituskeskkonda saab sisse logida ainult Eestis väljastatud ID-kaardiga, seega peab testijal olemas olema kehtiv ID-kaart ja arvutil ID-kaardi lugeja.
 

Tehniline teave testimiseks


X-tee spetsifikatsioonid »
 

Testimisel palume arvestada alljärgnevaga:

  • koolituskeskkonna andmed ei ole tootekeskkonna andmete koopia ja seetõttu ei pruugi kõikide ettevõtete andmed olla korrektsed.
  • testide läbiviimise edukamaks kulgemiseks on vajalik esitada koos taotlusega nende ettevõtete nimed ja EORI numbrid, mida te oma testandmetes kasutama hakkate. Samuti, mis protseduure ja profiile testida soovite. See tagab testimiseks vajalike eeltingimuste kvaliteetsema ettevalmistuse.

Testimise tulemused

Testimise tulemused palume märkida allolevasse tabelisse ja edastada e-posti aadressile impulssinfo@emta.ee.

Testimisel ilmnenud vigade ja probleemide korral kirjeldage võimalikult täpselt, missuguse tegevuse käigus ja missugustel tingimustel viga tekkis ning edastage veateadete tekst koos ekraanipildiga. Sõnumivahetusel või kasutajaliideses XML-faili üleslaadimisel tekkivate vigade korral lisage kasutatud sõnumi XML.

 

09.04.2021