Liidu transiidiprotseduuri vormistamine NCTS-is Andorra Vürstiriiki

Andorra on väike vürstiriik Prantsusmaa ja Hispaania piiril Pürenee mägedes. Rahaühik on seal euro. Euroopa Liit ja Andorra asutasid 1990. aastal kirjavahetuse teel sõlmitud kokkuleppega tolliliidu. See tolliliit kehtib harmoneeritud süsteemi (HS-i) gruppidega 25–97 hõlmatud kaubavahetuse suhtes.

Liidu transiidiprotseduuri kohaldamist on kirjeldatud „Transiidi käsiraamatu" IV osa peatükis 5.

Lisaks sellele tuleb arvestada, et alates 01.07.2008 alustas Andorra (AD) NCTS-i kasutamist ning seoses sellega tuleb transiidi alustamisel AD-sse kasutada NCTS-i ning rakendada alljärgnevaid reegleid:

  1. kui lähte- ja sihtriigiks on erinevad osapooled (näiteks EE ja AD), siis vahetolliasutuse täitmine on kohustuslik;
  2. kui sihtriigiks on AD, siis vahetolliasutus peab olema kindlasti märgitud ja ainult AD-s.

Paberil tollideklaratsioone kasutatakse ainult asendustoimingu korral.

Üldtagatise kasutamisel peab tagatis kehtima ka Andorra Vürstiriigis.

30.07.2020