Sa oled siin

Tollideklaratsiooni muutmisest pärast kauba vabastamist

18.09.2020

Palume teil alati enne deklaratsiooni esitamist üle kontrollida, kas deklaratsioonile märgitud andmed vastavad deklareeritavale kaubale ja veodokumendile.

Tolliseaduse § 35 kohaselt võib tollideklaratsioonil pärast kauba vabastamist muuta andmeid, mis mõjutavad tolli- ja aktsiisimaksusumma suurust või kui kauba koguse või tolliväärtuse muudatus ületab statistilist läve.

Käibemaksusummat võib muuta juhul, kui isik, kelle eest deklaratsioon on esitatud, ei ole Eesti käibemaksukohustuslane.

Kui tollideklaratsioonil soovitakse muuta andmeid, mis ei takista deklarandil täitmast oma kohustusi tolliprotseduuril, siis lükkab toll üldjuhul deklaratsiooni muutmise taotluse tagasi. Sellised andmed on näiteks ekspordil alla statistilise läve jääv kaal ja tolliväärtus, pakkeüksuste arv, transpordivahendi- ja konteinerinumbrid.

Kui nende andmete muutmine on deklarandi kohustuse täitmiseks tolliprotseduuril siiski vajalik, siis palume deklarandil tollile esitada põhjendatud taotluse koos lisadokumentidega.

Kui tegelikud andmed ei ole deklareerimise hetkel teada või võivad muutuda, soovitame deklaratsiooni esitada pärast andmete selgumist või kasutada alternatiivina lihtsustatud tollideklaratsiooni, mille esitamise kohta saate rohkem infot juhendist „Lihtsustatud tollideklaratsioon“ (92.64 KB, PDF).

Küsimuste korral aitab meie klienditugi telefonil 880 0814 või e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee.