Sa oled siin

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 5. detsembrist 2017

01.12.2017

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemis Complex võetakse alates 5. detsembrist 2017 kasutusele veterinaaralaste impordi lisadokumentide elektroonne kontroll.

Lisadokumendid, mida elektroonselt kontrollitakse, on:

  • C640 – ühine veterinaaralane sisenemisdokument (CVED) vastavalt määrusele (EÜ) nr 282/2004, kasutatakse loomade veterinaarkontrolli läbiviimisel;
  • C678 – ühine sisenemisdokument (ÜSD) (näidisvorm on esitatud määruse (EÜ) nr 669/2009 (ELT L 194) II lisas);
  • N853 – ühine veterinaaralane sisenemisdokument (CVED) vastavalt määrusele (EÜ) nr 136/2004, kasutatakse kaupade veterinaarkontrolli läbiviimisel.

Kui deklaratsiooni andmevälja 44AA „Lisadokumendi kood" on märgitud üks eelpool nimetatud lisadokumendi koodidest, toimub andmevälja 44AB „Viide" märgitud lisadokumendi viitenumbri (märgitakse number lisadokumendi lahtrist 2 „Ühise sisenemisdokumendi viitenumber/ÜSVD viitenumber") kujul riigikood.aasta.number kuni 7 märki (nt EE.2017.1234567) kontroll TRACES (Trade Control and Expert System) süsteemist deklaratsiooni andmete esitamisel. Lisadokument peab olema TRACES süsteemis kehtivas olekus. Ühe kauba juures tohib lisadokumendiks olla märgitud ainult üks dokument, mille liigiks on C640, N853 või C678.

Andmed, mida lisadokumendil ja deklaratsioonil võrreldakse, on järgmised:

  • kaubakood
  • netokaal
  • pakkeüksuste arv
  • nõutud protseduur

Dokumendi elektroonse kontrolli kohta tehakse deklaratsiooni andmevälja 44BJ „Dokument kontrollitud“ veergu märge „1 – Jah", kui elektroonne kontroll toimus, ja märge „0 – Ei", kui elektroonset kontrolli ei toimunud.

Kui impordi deklaratsiooni esitamisel, mis sisaldab eelpool nimetatud lisadokumentide andmeid, esineb tõrkeid, tuleb võtta ühendust deklaratsioonil märgitud aktsepteerimise tolliasutusega.