Tollideklaratsiooni lahtri 37 täitmine pärast töötlemist

Tollideklaratsiooni lahtri 37 täitmine, kui kaup on olnud seestöötlemisel või tollikontrolli all töötlemisel (edaspidi töötlemisel).

Tollideklaratsiooni lahter 37 „Eelnev protseduur” täidetakse järgnevalt (tulenevalt Komisjoni määruse 2454/93 lisast 38).

 • Kui tolliladustamisel olev kaup on eelnevalt olnud töötlemisel, siis tolliladustamise lõpetamisel märgitakse eelnevaks protseduuriks töötlemine (mitte ladustamine).
  Näiteks: 5100-7151-3151; 
                  5100-7151-4051; 
                  5100-7151-5151.
 • Kui II kontrollitüüpi vabatsoonis olev kaup on eelnevalt olnud töötlemisel, siis kauba vabatsoonist väljaviimisel märgitakse eelnevaks protseduuriks töötlemine (mitte II kontrolltüüpi vabatsoon).
  Näiteks: 5100-7851-3151; 
                  5100-7851-4051; 
                  5100-7851-5151.
 • Kui I kontrollitüüpi vabatsoonis olev kaup on eelnevalt olnud töötlemisel, siis kauba vabatsoonist väljaviimisel tuleb alati esitada tollideklaratsioon ja eelnevaks protseduuriks märgitakse töötlemine.
  Näiteks: 5100-paigutamine vabatsooni-3151; 
                  5100-paigutamine vabatsooni-4051; 
                  5100-paigutamine vabatsooni-5151.

Info selle kohta, et ladustamisel olev kaup on eelnevalt olnud töötlemisel, peab kajastuma laoarvestuses märkena „ST/P kaup” (tulenevalt Komisjoni määruse 2454/93 art 549) ja info peab olema deklarandile kättesaadav.

Eeltoodud juhul on tolliladustamise või II kontrollitüüpi vabatsooni märkimine eelnevaks protseduuriks või deklaratsiooni esitamata jätmine peale ladustamist I kontrollitüüpi vabatsoonis valeandmete esitamine, mis moonutab oluliselt kaubanduse statistikat.

Väljavõte Komisjoni määruse 2454/93 lisast 38: „Eelnenud menetlus tähistab menetlust, millele kaup suunati enne nõutud menetlusele suunamist".

Tuleks siiski märkida, et kui eelnenud menetluseks oli ladustamisprotseduur või ajutine import või kui kaup tuli vabatsoonist, tuleks asjakohast koodi kasutada ainult juhul, kui kaupa ei ole suunatud majandusliku mõjuga tolliprotseduurile (seestöötlemisele, välistöötlemisele või tollikontrolli all töötlemisele).

 

 

24.01.2016