2015. aasta

Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon

Mitteresidendist füüsilise ja juriidilise isiku deklaratsioon

  • Vorm/Form A1 (179.93 KB, PDF) Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi Eestis saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, deklaratsioon / Income tax return on income of non-resident and contractual investment fund derived in Estonia on which no income tax has been withheld

    Vorm/Form A1 (240.04 KB, PDF) Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi Eestis saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, ning üüritulu deklaratsioon / Income tax return on income of non-resident and contractual investment fund derived in Estonia on which no income tax has been withheld and residential rental income (kehtiv alates 2016/applicable from 2016)
  • Vorm/Form E1 (310.04 KB, PDF) Mitteresidendi Eestis ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon / Income tax return on business income of non-resident derived in Estonia 

    Vorm/Form E1 (368.14 KB, PDF) Mitteresidendi Eestis ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon / Income tax return on business income of non-resident derived in Estonia (kehtiv alates 2016/applicable from 2016)
  • Vormi E1 lisa (570.32 KB, PDF) Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte üleandmine
  • Vorm/Form V1 (208.3 KB, PDF) Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklaratsioon / Income tax return on gain derived by non-resident and contractual investment fund from transfer of property in Estonia

 

02.01.2017