Üldise maksuvaba tulu arvestamise näited

Üldine maksuvaba tulu 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus on inimese maksustatavast tulust tehtav mahaarvamine. Üldise maksuvaba tulu eesmärk on inimesele tagada maksuvaba elatusmiinimum.

Üldine maksuvaba tulu arvestatakse inimese tuludeklaratsioonis automaatselt ja seda ei pea ise deklareerima. Kui aastatulu ületab 14 400 eurot, siis väheneb üldise maksuvaba tulu summa lineaarselt valemi alusel ning jõuab 25 200 euro juures nullini.

Kui üldine maksuvaba tulu on maksustatavast tulust tehtav mahaarvamine, siis lisaks võib inimene saada tulu, mis on maksuvaba ja mida tuludeklaratsioonis ei deklareerita. Näiteks on inimesele selline sissetulek maksuvaba pension või toetus.

Maksuvaba pensioni või toetust tuludeklaratsioonis ei deklareerita ja seda näidetes ära toodud ei ole.

Alltoodud näited selgitavad järgmist:

 • mis sissetulekud lähevad või ei lähe inimese tuludeklaratsioonis aastatuluna arvesse ja
 • mis sissetulekud mõjutavad või ei mõjuta inimese tuludeklaratsioonis üldise maksuvaba tulu summat.

Maksustatavast tulust tehtav üldise maksuvaba tulu mahaarvamine annab inimesele võimaluse tulumaksu tagastusele.

Näited

1. Inimese sissetulek on pension 6000 eurot aastas:

 • riiklik vanaduspension (I sammas) 5000 eurot, millele Sotsiaalkindlustusamet kohaldas jooksvalt üldist maksuvaba tulu 5000 eurot ja
 • kogumispension (II sammas) 1000 eurot, millelt Pensionikeskus pidas kinni tulumaksu 10% ehk 100 eurot.

Inimesel on õigus üldisele maksuvabale tulule 6000 eurot aastas ja talle tagastatakse  tuludeklaratsiooni alusel II samba väljamakselt kinnipeetud tulumaks 100 eurot.

 

2. Inimese sissetulek on pension 16 000 eurot aastas:

 • riiklik vanaduspension (I sammas) 6000 eurot, millele Sotsiaalkindlustusamet kohaldas jooksvalt üldist maksuvaba tulu 6000 eurot;
 • kogumispension (II sammas) 3000 eurot, millelt peeti kinni tulumaks 10% ehk 300 eurot ja
 • täiendav kogumispension (III sammas) 7000 eurot, millelt peeti kinni tulumaks 10% ehk 700 eurot.

Inimese aastatulu on tuludeklaratsioonis ainult riiklik vanaduspension (I sammas) 6000 eurot, sest aastatuluna ei arvestata II ja III sambast tehtud väljamakseid, mis on maksustatud tulumaksuga määras 10%. Inimesel on õigus üldisele maksuvabale tulule 6000 eurot aastas, mida Sotsiaalkindlustusamet ka jooksvalt kohaldas.

Inimesel on õigus tuludeklaratsioonis kasutada muid mahaarvamisi (nt eluasemelaenu intressid, koolituskulud, annetused).

 

3. Inimese sissetulek on pension, II ja III sambast lahkumisel saadud raha ja töötasu kokku 31 000 eurot aastas:

 • riiklik vanaduspension (I sammas) 5000 eurot, millele Sotsiaalkindlustusamet kohaldas jooksvalt üldist maksuvaba tulu 5000 eurot;
 • II sambast enne pensioniiga tehtud ühekordne väljamakse 10 000 eurot, millelt peeti kinni tulumaks 20%;
 • III sambast enne pensioniiga tehtud ühekordne väljamakse (muu tulu) 7000 eurot, millelt peeti kinni tulumaks 20% ja
 • töötasu 9000 eurot, millelt peeti kinni tulumaks 20%.

Inimese aastatulu on tuludeklaratsioonis riiklik vanaduspension (I sammas), III sambast tehtud ühekordne väljamakse, mis on maksustatud tulumaksuga tavamääras 20%, ja töötasu. Kuna inimese aastatulu on kokku 21 000 eurot (5000 + 7000 + 9000), siis on tal õigus üldisele maksuvabale tulule 2333 eurot aastas.

Kuna Sotsiaalkindlustusamet kohaldas inimese vanaduspensionile jooksvalt maksuvaba tulu 5000 eurot aastas, siis tuleb inimesel tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu umbes 533 eurot juurde maksta (5000 – 2333 = 2667; 2667 × 20% = 533).

 

4. Inimese sissetulek on töötasu ja II sambast lahkumisel saadud raha kokku 45 000 eurot aastas:

 • töötasu 15 000 eurot, millele tööandja kohaldas jooksvalt üldist maksuvaba tulu 5667 eurot aastas ja pidas kinni tulumaksu 20% ning
 • II sambast enne pensioniiga tehtud ühekordne väljamakse 10 000 eurot, millelt peeti kinni tulumaks 20%.

Inimese aastatulu on tuludeklaratsioonis ainult töötasu 15 000 eurot, sest aastatuluna ei arvestata II sambast tehtud ühekordset väljamakset. Inimesel on õigus üldisele maksuvabale tulule 5667 eurot aastas, mida tööandja ka jooksvalt kohaldas.

Inimesel on õigus tuludeklaratsioonis kasutada muid mahaarvamisi (nt eluasemelaenu intressid, koolituskulud, annetused).

 

5. Inimese sissetulek on ainult II sambast lahkumisel saadud raha 10 000 eurot:

 • II sambast enne pensioniiga tehtud ühekordne väljamakse 10 000 eurot, millelt peeti kinni tulumaks 20% ehk 2000 eurot.

Inimese aastatulu on tuludeklaratsioonis 0 eurot, sest aastatuluna ei arvestata II sambast tehtud ühekordset väljamakset. Inimesel on õigus üldisele maksuvabale tulule 6000 eurot aastas ja talle tagastatakse tuludeklaratsiooni alusel II samba väljamakselt kinnipeetud tulumaks 1200 eurot (6000 × 20% = 1200).

 

19.01.2021