2014. aasta

Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon

 • Vorm A (167.25 KB, PDF) Residendist füüsilise isiku 2014. a tuludeklaratsioon
  Форма А (215.03 KB, PDF) Декларация о доходах физического лица – резидента за 2014 год
  Form A (632.85 KB, PDF) Income tax return for resident natural person
 • Vormi A tabelid 8 ja 9.7 (102.9 KB, PDF) Välismaal saadud tulu ning välisriigis tasutud sotsiaalkindlustuse maksud ja maksed
  Tables 8 and 9.7 (834.93 KB, PDF) Income derived outside Estonia and social security contributions and payments paid abroad
 • Vormi A lisalehed:
Tabeli 5.1 lisaleht (57.57 KB, PDF) Tabeli 8.1 lisaleht (21.85 KB, PDF) Tabeli 9.1 lisaleht (14.37 KB, PDF)
Tabeli 5.2 lisaleht (17.36 KB, PDF) Tabeli 8.2 lisaleht (22.56 KB, PDF) Tabeli 9.2 lisaleht (22.4 KB, PDF)
Tabeli 5.3 lisaleht (18.35 KB, PDF) Tabeli 8.3 lisaleht (18.26 KB, PDF) Tabeli 9.3 lisaleht (15.66 KB, PDF)
Tabeli 6.1 lisaleht (20.01 KB, PDF) Tabeli 8.4 lisaleht (22.06 KB, PDF) Tabeli 9.4 lisaleht (12.71 KB, PDF)
Tabeli 6.3 lisaleht (16.23 KB, PDF) Tabeli 8.5 lisaleht (18.22 KB, PDF) Tabeli 9.5 lisaleht (17.9 KB, PDF)
Tabeli 6.4 lisaleht (20.92 KB, PDF) Tabeli 8.6 lisaleht (18.13 KB, PDF) Tabeli 9.6 lisaleht (17.85 KB, PDF)
Tabeli 6.5 lisaleht (20.49 KB, PDF) Tabeli 8.7 lisaleht (19.56 KB, PDF)  
Tabeli 7.1 lisaleht (20.21 KB, PDF) Tabeli 8.8 lisaleht (19.32 KB, PDF)  
Tabeli 7.2 lisaleht (17.6 KB, PDF) Tabeli 8.9 lisaleht (15.69 KB, PDF)  
Tabeli 7.3 lisaleht (20.13 KB, PDF) Tabeli 8.10 lisaleht (18.25 KB, PDF)  
 • Vorm E (132.91 KB, PDF) Residendist füüsilise isiku 2014. a ettevõtlusest saadud tulu
  Форма Е (249.67 KB, PDF) Доход от предпринимательской деятельности физического лица – резидента за 2014 год
  Form E (263.32 KB, PDF) Business income of a resident natural person
 • Vormi E lisa (46.61 KB, PDF) Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte üleandmine
 • Vorm MM (110.69 KB, PDF) Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu
 • Vormi MM lisa (49.94 KB, PDF) Osalused madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus
   

Mitteresidendist füüsilise ja juriidilise isiku deklaratsioon

 • Vorm/Form A1 (443.07 KB, PDF) Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi Eestis saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, deklaratsioon / Income tax return on income of non-resident and contractual investment fund derived in Estonia on which no income tax has been withheld

  Vorm/Form A1 (179.93 KB, PDF) (rakendatakse 2015. aasta ja sellele järgnevate aastate tulude kohta)
 • Vorm/Form E1 (247.55 KB, PDF) Mitteresidendi Eestis ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon / Income tax return on business income of non-resident derived in Estonia

  Vorm/Form E1 (310.04 KB, PDF) (rakendatakse 2015. aasta ja sellele järgnevate aastate tulude kohta)
 • Vormi E1 lisa (570.32 KB, PDF) Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte üleandmine
 • Vorm/Form V1 (239 KB, PDF) Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklaratsioon / Income tax return on gain derived by non-resident and contractual investment fund from transfer of property in Estonia

  Vorm/Form V1 (208.3 KB, PDF) (rakendatakse 2015. aasta ja sellele järgnevate aastate tulude kohta)

 

02.01.2017