Omandireformi käigus tagastatud päritud vara müük

Juhul kui pärija müüb pärandajalt saadud maa või kinnistu, mille oluliseks osaks on eluruum, ja mille pärandaja omandas õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise teel, siis selle müük on pärijale maksuvaba ja see deklareerimisele ei kuulu.

Juhul aga kui pärija müüb pärandajalt saadud omandireformi käigus erastatud maa, mille kinnisasja oluliseks osaks on eluruum (v.a pärija elukohana kasutusel olev eluruum), siis selle vara müük ei ole pärijale maksuvaba ning kuulub deklareerimisele.

16.07.2018