TSD, ESD ja tõendid 2019

Tõendid

Vormide täitmiseks Mac OS X arvutiga palume kasutada programmi Adobe Acrobat Reader viimast tasuta allalaaditavat versiooni (soovitav on valida Reader DC versioon). Vastasel juhul ei ole vormi sisu selle saajale nähtav.

 • Vorm TSM (702.48 KB, PDF) „Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõend"
 • Vorm TSM MR (655.97 KB, PDF) „Mitteresidendile tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõend"
  Form TSM MR (201.46 KB, PDF) "Certificate for payments made to a non-resident, amounts of taxes withheld and calculated"
 • Vorm TSM LIF (229.23 KB, PDF) „Lepingulisele investeerimisfondile või aktsiaseltsifondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu tõend"
 • Vorm TD (328.52 KB, PDF) „Omakapitalist tehtud väljamaksete, äriühingute ühinemisel või jagunemisel üleantud õiguste ja dividendide tõend"
 • Vorm TPS (102.76 KB, PDF) „Töötaja eest tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõend"
 • Dividendiväljamakselt tulumaksu tasumise kinnitamise tõend / Certificate for income tax paid on distributed dividends
   
  (15.55 KB, DOCX)
09.01.2021