TSD, ESD ja tõendid 2019

 • Vorm TSD (220.39 KB, PDF) „Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon"
  Form TSD (382.28 KB, PDF) "Declaration of income and social tax, unemployment insurance premiums and contributions to mandatory funded pension"
 • Vormi TSD lisa 1 (319.76 KB, PDF) „Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse"
  Vormi TSD lisa 1 täitmise juhend (441.42 KB, PDF)
  Annex 1 of form TSD (546.88 KB, PDF) "Payments made to resident natural persons, withheld income tax, contributions to mandatory funded pension and unemployment insurance premiums and calculated social tax and unemployment insurance premiums"
 • Vormi TSD lisa 2 (437.84 KB, PDF) „Mitteresidendist füüsilistele või juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. Aktsiaseltsifondidele või lepingulistele investeerimisfondidele tehtud väljamaksed ning kinnipeetud tulumaks"
  Vormi TSD lisa 2 täitmise juhend (418.39 KB, PDF)
  Annex 2 of form TSD (561.13 KB, PDF) "Payments made to non-resident natural and legal persons, withheld income tax and unemployment insurance premiums and calculated social tax and unemployment insurance premiums. Payments made to public limited funds or contractual investment funds and withheld income tax"

 • Vormi TSD lisa 3 (330.4 KB, PDF) „Mitteresidendist juriidilise isiku püsivast tegevuskohast väljaviidud kasum ning krediidiasutuse avansiline tulumaks kasumilt"
  Vormi TSD lisa 3 täitmise juhend (353.94 KB, PDF)
  Annex 3 of form 3 (466.73 KB, PDF) "Profit taken out of permanent establishment of a non-resident legal person and advance income tax on profit of a credit institution"
 • Vormi TSD lisa 4 (231.39 KB, PDF) „Erisoodustused"
  Vormi TSD lisa 4 täitmise juhend (194.61 KB, PDF)
  Annex 4 of form TSD (287.85 KB, PDF) "Fringe benefits"
 • Vormi TSD lisa 5 (399.16 KB, PDF) „Kingitused, annetused ja vastuvõtukulud"
  Vormi TSD lisa 5 täitmise juhend (193.04 KB, PDF)
  Annex 5 of form TSD (265.94 KB, PDF)"Gifts, donations and entertainment expenses"
 • Vormi TSD lisa 6 (245.63 KB, PDF) „Ettevõtluse ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed"
  Vormi TSD lisa 6 täitmise juhend (293.99 KB, PDF)
  Annex 6 of form TSD (431.76 KB, PDF) "Expenses unrelated to business and statutory activities and other disbursements"
 • Vormi TSD lisa 7 (467.24 KB, PDF) „Dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist ja nendega seotud õigused, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ning krediidiasutuse avansiline tulumaks kasumilt"
  Vormi TSD lisa 7 täitmise juhend (625.78 KB, PDF)
  Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid (142.16 KB, PDF)
  Annex 7 of form TSD (568.45 KB, PDF) "Dividends and other profit distributions, payments of equity and related rights, hidden profit distributions, profit of controlled foreign companies and credit institution's advance income tax on profit"
 • Vorm ESD (726.97 KB, PDF) „Erijuhtude sotsiaalmaksu ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse deklaratsioon"
 • Vorm INF 1 (411.3 KB, PDF) „Dividendide, omakapitalist tehtud väljamaksete saajate deklaratsioon"
  Form INF 1 (407.92 KB, PDF) "Disclosure of recipients of dividends, payments of equity"

Tõendid

Vormide täitmiseks Mac OS X arvutiga palume kasutada programmi Adobe Acrobat Reader viimast tasuta allalaaditavat versiooni (soovitav on valida Reader DC versioon). Vastasel juhul ei ole vormi sisu selle saajale nähtav.

 • Vorm TSM (702.48 KB, PDF) „Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõend"
 • Vorm TSM MR (655.97 KB, PDF) „Mitteresidendile tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõend"
  Form TSM MR (201.46 KB, PDF) "Certificate for payments made to a non-resident, amounts of taxes withheld and calculated"
 • Vorm TSM LIF (229.23 KB, PDF) „Lepingulisele investeerimisfondile või aktsiaseltsifondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu tõend"
 • Vorm TD (328.52 KB, PDF) „Omakapitalist tehtud väljamaksete, äriühingute ühinemisel või jagunemisel üleantud õiguste ja dividendide tõend"
 • Vorm TPS (102.76 KB, PDF) „Töötaja eest tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõend"
 • Dividendiväljamakselt tulumaksu tasumise kinnitamise tõend / Certificate for income tax paid on distributed dividends (15.55 KB, DOCX)

 

21.05.2020